Peter Shcouborg blev på HGF’s generalforsamling udnævnt til nyt æresmedlem

Bestyrelsen for Løb & Motion indstiller Peter Schouborg som æresmedlem.

Peter er en Ildsjæl der op igennem årene har været en af de bærende kræfter i Løb &
Motion. Allerede tilbage i 1990, blev han som primos motor, valgt som formand på den
stiftende generalforsamling. Denne post blev han på i 11 år. Efter to års fravær vendte han
tilbage til bestyrelsen som menigt medlem, for dernæst at besætte formandsposten i
yderligere 2 år.

I løbeklubbens snart 22 årige historie har Peter altid været synlig, og efter 15 års
bestyrelsesarbejde er han stadig meget engageret i klubben. Han er altid at finde når der
skal planlægges, arbejdes eller gives gode råd.

Flagskibene i Løb & Motion er de to årligt tilbagevendende motionsløb Frijsenborgløbet og
Stjerneløbet. Disse trækker hvert år masser af løbeglade mennesker til fra nær og fjern, og
er med til at sætte Hammel på landkortet. Uden Peter Schouborgs medvirken og initiativ,
ville disse løb ikke have eksisteret.

Udviklingen og initiativerne fortsætter, idet han senest har medvirket til at nedsætte en
arbejdsgruppe der i samarbejde med Hammel Hestemarked arrangerer Frijsenborgløbet
2012.

Vi er stolte af Peter i Løb & Motion, og vi var i bestyrelsen ikke et øjeblik i tvivl om, at vi
ville indstille Peter som æredsmedlem i HGF.

Han stiftede Løb & Motion tilbage i 1990, og lærte borgerne i Hammel at løb også er en
sportsgren.

Har man sagt Løb & Motion, så har man også sagt Peter Schouborg.

På vegne af Løb & Motions bestyrelse

Helle Vinkler,
Formand
PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: