Samværspolitik
• Samværspolitik for HGF klik her


Børneattester

Alle trænere, holdledere, afdelingsledere og bestyrelsesmedlemmer i HGF badminton skal underskrive børneattester en gang om året, som sendes til check hos politiets registre

Alle trænere, holdledere, afdelingsledere og medlemmer af bestyrelsen i HGF badminton underskriver hvert år ved sæsonstart en attest, der sendes til politiet. Det sikrer, at ingen af vore ledere eller trænere optræder i politiets register over krænkere af børn.

Vi henviser desuden til Hammel GF's generelle politik på området:

"Det er vor klare overbevisning, at vi bedst undgår problemerne ved åbenhed - opmærksomhed - forældreinddragelse

I HGF har vi et grundlæggende sæt leveregler / værdigrundlag:
- I HGF taler vi ordentligt til hinanden og med hinanden.
- Et nej er et nej – også i leg og idræt.
- Respekt for børns blufærdighed ved omklædning og badning.
- Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
- Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig privat.
- På ture med overnatning er der altid mindst 2 ledere med.
- Nye ledere skal ikke have eneansvar for en gruppe børn.


Uanset børneattester og HGF’s leveregler opfordres forældre til aktivt at deltage i børnenes idrætsliv. Det er forældrene, der kender børnene bedst og er derfor bedre til at opdage om barnet mistrives.

Såfremt der i foreningen opstår situationer med seksuelle overgreb eller mistanke herom, skal der rettes henvendelse til formanden for HGF, der behandler sagen i samarbejde med DGI."

Vedrørende indhentelse af børneattes henvises der til fanen ”Samværspolitik” under HGF.PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: