Generalforsamling
Formandens beretning og referat 2017
06-04-2017
Lene Skouborgs beretning som formand for Motion "Unge Ældre"...
Beretning og RefereratFormandens beretning og referat 2016
14-04-2016
Lene Skouborgs beretning som formand for Motion "Unge Ældre"...
Beretning og RefereratFormandens beretning og referat 2015
04-05-2015
Lene Skouborgs beretning som formand for Motion "Unge Ældre"...
Beretning og RefereratFormandens beretning og referat 2014
25-04-2014
Lene Skouborgs beretning som formand for Motion "Unge Ældre"...
Beretning og RefereratFormandens beretning 2013
23-04-2013
Lene Skouborgs beretning som formand for Motion " Unge Ældre"...
Beretning og Refererat

Formandens beretning til generalforsamling Unge Ældre 05.04.2018

 

Indendørs sæsonen er ved at være slut.

Vi skal afholde vores generalforsamling og høre lidt om, hvad der er sket det sidste års tid.

 

Medlemsmæssigt er vi stort set lige så mange som sidste år. Derimod er vi blevet en del flere på mandagsholdet, hvor vi nu er 40. Så det var godt, vi blev flyttet til Arenaen. Hal 3 havde været for lille.

 

Der har løbende været fin opbakning til torsdags gymnastikken, selv om vores tid blev flyttet til kl. 14.

 

Til ekstra gymnastikken har vi købt nye elastikker, og så er der købt pilates ringe, som vist har haft en god virkning på damerne.

 

I februar forsøgte vi os med Floorball, hvor vi havde et par instruktører fra DGI ude, for at forklare os om spillet. Efterfølgende spillede vi nogle gange, men desværre ser det ikke ud til, at interessen er så stor, at der kan blive spillere nok. Derfor dropper vi det i denne omgang, og så må vi se, om vi tager det op igen en anden gang.

 

’’Kaffeholdet’’ vil jeg næsten slet ikke tale om. Men selvfølgelig er det også lidt sent at drikke kaffe efter kl. 16. Alligevel er vi ca. et bord fuld hver gang, og det håber jeg da, at vi fortsætter med at være.

 

I den forbindelse kan jeg nævne, at vi netop har søgt timer til den nye sæson, som starter i slutningen af august, og at vi har søgt om at få vores gamle tider tilbage, hvor vi starter kl. 13. Men nu må vi se, hvad der sker.

 

Også i år var der nogle få, som deltog i DGI’s gymnastik weekend i Ulstrup.

I år var der kamp om pladserne, og flere nåede ikke at komme med.

 

Udendørs sæsonen med krolf startede i slutningen af marts.

 

I juni måned inviterede vi til krolf træf, hvor ikke mindre end 124 spillere fra 14 klubber deltog. Krolf er virkelig noget, som kan trække folk til.

 

Også vores eget klubmesterskab i august med efterfølgende grill og hygge trak spillere til. Her deltog 28 spillere, og vi havde en hyggelig dag og aften.

 

På krolfbanen er der sket store ændringer. Efter indbrud og tyveri af vores klipper i juli måned, har vi købt en container, hvor den nye klipper fremover skal stå. Og så har vi været så heldige, at Nordea Fonden har bidraget med 12.000 kr. til containeren, maling m.m.

Der bliver lidt arbejde at gå i gang med, da klubhuset også skal males. Er du interesseret i at give en hånd med, skal du bare sige til.

 

Indtil nu har vores lejemål på krolfbanen bestået af hele området altså både banen og stykket udenom. Det har betydet at vi har haft en udgift til græsslåning på udenomsstykket. Fra i år har kommunen fået det stykke tilbage, så vi nu kun har banen, som vi selv slår græs på.

 

Efter ansættelse af Allan Bo i Hammel GF, er der rigtig kommet gang i samarbejdet med HIC, og der har været flere fælles arrangementer, hvor vi har bidraget med vores hjælp og tjent penge på det. Herudover har vi også fået del i overskuddet fra Hestemarkedet. I alt er det blevet til 18.500 kr. – og det må siges at være ganske flot.

 

I forbindelse med HGF’s 100 års jubilæum, hvor alle afdelinger bidrager med forskellige tiltag, inviterer vi til Åbent Hus på krolfbanen lørdag den 2. juni –  kl. 13-17.

 

Til slut vil jeg takke alle jer, som giver en hånd med i dagligdagen både i hallen, på krolf banen og til fællesarrangementerne i hallen. Der er mange ting, som skal gøres, og det er ’’guld værd’’, at I er så mange, der har bidraget med at bruge jeres tid på at hjælpe. En stor tak for det.

 

Også bestyrelsen vil jeg sige tak til for godt samarbejde. Vi har altid nogle gode og konstruktive møder.

Tak for det.

 

Hammel den 5. april 2018

Lene Skouborg

 

 

 

 

 

 

 

PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: