Æresmedlemmer

Udnævnelse til æresmedlem kan finde sted for det medlem af Hammel GF, der gennem mange år - mindst 20 år - har udført et ekstraordinært stort ulønnet bestyrelses-, leder eller trænerarbejde.

Beslutning om udnævnelse til æresmedlem sker på den årlige generalforsamling i maj måned jvf. vedtægternes § 2.5, efter indstilling fra et HGF medlem eller en HGF afdeling.

Indstillingen behandles under dagsordens pkt. 8 - Behandling af indkomne forslag.

Som æresmedlem er man kontingentfri.

Man har endvidere fri adgang til alle sportslige lokale arrangementer i Hammel GF regi.

Ansøgningsskema - klik her.

1980 
Eva Ostertag 
HGF Gymnastik, der samtidig kunne fejre 40 års jubilæum som bestyrelsesmedlem og leder. 
I 1985 modtog Eva Ostertag Idrætsamvirkets idrætspris

 
1981 Birte og Egon Pedersen HGF Fodbold
 
1983 Gunnar Nielsen HGF Fodbold
 
2001 Willy Kristensen HGF Badminton
 
2001 Niels Jensen HGF Badminton
 
2003 Inger Bødker HGF Gymnastik (se mere her)
2010 Ketty Jensen
Ingelise Andersen
Niels Horup
Poul Erik Andersen
HGF Gymnastik
HGF
HGF Badminton
HGF
(se mere her)
(se mere her)
(se mere her)
(se mere her)
2011 Anny Petersen HGF Motion Unge Ældre (se mere her)
2012 Peter Schouborg HGF Løb & Motion (se mere her)
2013 Bjørn Laursen HGF Svømning (se mere her)
2014 Inger Bæk HGF Badminton (se mere her)
2014 Ingrid Kilsgaard HGF Håndbold (se mere her)
2014 Per Hausmann HGF Hovedbestyrelse (se mere her)
2015 Flemmning Drachmann HGF Fodbold (se mere her)
2016 Lotte Maagaard Stroier HGF Svømning (se mere her

Fundats for HGF's 75 års jubilæumsfond:
Jubilæumsfonden er oprettet i forbindelse med HGF's 75 års jubilæum den 11. maj 1993, hvor der indkom kr. 40.000,- i bidrag. Beløbet er suppleret op af HGF til i alt kr. 80.000,- 

Fondens afkast i niveauet kr. 5-6.000,- uddeles hvert år som legatportioner til frivillige ledere, der uddanner sig til gavn for aktiviteterne i HGF. Legatportionerne kan uddeles hen over året i forbindelse med ophold på gymnastikhøjskole, træneruddannelse, udlandsrejse i forbindelse med mesterskabsstævne eller anden form for aktivitet, der har tilknytning til Hammel Gymnastik Forening. 

Legatmodtagerne udvælges af hovedbestyrelsen efter indstilling fra de enkelte afdelinger.

PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: