Året Ungdomspokal.

Hammel GF-badminton indstiller makkerparret Morten Schaiffel-Nielsen og Martin Schjødt til HGF´s ungdomspokal 2016. 

Morten Schaiffel-Nielsen og Martin Schjødt indstilles for deres store arrangement i HGF badminton-afdelingen på flere niveauer. Morten og Martin indstilles først og fremmest for deres fælles store indsats med at gøre aktiviteten Natminton til en kanonsucces, der gennem flere sæsoner har tiltrukket en meget stor andel af klubbens ungdomsmedlemmer til nætter med fokus på leg og badminton. 

Morten og Martin er kendt for deres altid gode humør og positive tilgang til at tage en udfordring op og de fungerer som eksemplariske forbilleder for spillerne i ungdomsafdelingen, med næsten stjernestatus blandt de yngste. 

Morten og Martin bar begge selv haft mange gode år som badmintonspillere i HGF´s ungdomsafdeling før de sagde ja til at fungerer som trænere i klubben. 

De seneste hhv. to år og tre år har de begge været en aktiv del af bestyrelsen i HGF-badminton, hvor de på baggrund af deres erfaring, som både trænere og aktive udøvere i klubben, kan bidrage positivt til bestyrelsesarbejdet.

Særligt har Martin lagt et stort arbejde i at puste nyt liv i ”Miniton”, som er badminton for førskolebørn. Morten har lagt kræfter i at være bindeled til klubbens trænere og yder en stor indsat med at fordele ungdoms-spillerne på hold efter niveau. 

Både Morten og Martin har ved flere lejligheder taget med til udenbys stævner som træner-repræsentanter for klubben, ligesom de begge ofte stiller op som repræsentanter for HGF-badminton ved HIC´s åben-idræt arrangementer. 

De har i fællesskab fået en facebook hjemmeside op at stå for forældre og spillere og senest har makkerparret været arrangører og instruktører ved klubbens nye tiltag ”Klassearrangement i Badminton”. 

Man får sjældent et nej når man går til Morten og Martin og beder om hjælp.

På den baggrund indstilles de til HGF ungdomspokal 2016. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Hammel GF Badminton

 

 

PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: