Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Årsberetning for afdelingen 
3. Fremlæggelse af afdelingens budget 
4. Valg af afdelingsformand (Formanden er ikke på valg i år)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af 2 suppleanter for 1 år 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt

PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: