BADMINTON

264 medlemmer i Hammel GF badminton

9. april 2018, kl. 10:05,

Formand Susanne Østerbys beretning på generalforsamlingen søndag den 8. april 2018:

Overordnet set så rider HGF-badminton fortsat med vind i ryggen. En stor del af ruten har i den forgangne sæson været velkendt og det er gået lige ud ad landevejen. Vi har også trådt ukendte stier og alligevel nået flot i mål. Enkelte gange har det været lidt op ad bakke og bestyrelsen har også brugt en del krudt på at bekymre sig om den vej der ligger foran os. Men her hvor det lakker mod sæsonafslutning, ser det heldigvis ud til at vores bekymringer ikke indfries.
Medlemmer

Når jeg nævner, at vi har vind i ryggen er det bl.a. fordi vi fortsat har været i stand til at opretholde medlemstallet.

Vi har på nuværende tidspunkt 264 medlemmer fordelt på:

130 ungdomsspillere
19 seniorer
89 motionister
17 veteraner og
9 på fast bane

Set over en 5-årig periode er det faktisk kun antallet af veteraner der er gået lidt tilbage. I ungdomsafdeling har antallet af medlemmer været oppe på 142 indenfor de seneste 5 år, men også været under det nuværende antal. I de kommende år kan der forventes at blive rift om de yngste, når de små årgange fra årgang 2009-2015 skal til at dyrke sport.

Rekruttering af nye medlemmer har gennem flere år været i fokus og jeg tror, at det fortsat er et vigtigt indsatsområde for bestyrelsen. Igen i år har vi afholdt miniton-arrangementer for nogle af byens børnehaver i samarbejde med DGI. Vi har også i samarbejde med DGI arrangeret ”badminton i skolen” på Søndervangskolen, vi har inviteret klassekammerater med til træning, været synlige til åbent Idræt hvor vi har uddelt sedler samt afholdt et par klassearrangementer for skoleklasse og forældre i samarbejde med forældreråd - også med henblik på at vise sporten frem. Derudover har vi arrangeret åbent hus for motionister. Alle disse arrangementer har medvirket til at give os nye medlemmer i både ungdoms- og motionsafdelingen.

Vores trænere er vores ansigt udadtil, og derfor anser jeg også trænerpleje som en meget vigtig opgave. Vi har i den forgange sæson haft gode og stabile trænere som alle har bidraget til at skabe et godt træningsmiljø både socialt og badmintonmæssigt. Vi røg dog alligevel ud i et trænerskifte her i forårssæsonen, da Malthe ikke kunne få træningen til at gå op med et nyt skoleskema. Efter et

par hektiske uger lykkedes det at få en aftale på plads med Simon, som til daglig står for træning af Skovvangskolens spillere på badmintonlinjen. Det har været meget positivt og der er nu etableret en mere direkte kontakt til Skovvangskolen. Mads Selmer som i 3 sæsoner har været træner i Hammel blev den 4. april kåret som årets træner ved DGI-Østjyllands årsmøde. Det er velfortjent – Stort tillykke til Mads og tak til alle trænere og hjælpetrænere for en flot indsats. Man får sjældent et nej når man henvender sig til jer.

Den velkendte del af ruten, som er gået næsten lige ud af landevejen, er vores tilbagevendende ungdomsstævner, badminton for hold, natminton arrangementer, fredagsfjer, badmintonskole og badminton for piger mv. Der har været pæn tilslutning hele vejen igennem - omvendt ville vi gerne have set endnu flere af vores ungdomsspillere til flere af arrangementerne. Det tager en masse gode kræfter at arrangere, men det er det hele værd, når blot tilslutningen er i top.

Vores klub er og skal være en social klub, men det forhindre jo ikke, at vi også har sportslige ambitioner. Vi har i år haft 9 hold med i holdturneringen for ungdom heraf to rene pigehold. 3 af de 9 hold går videre til DMU. U15B og U17/19B med 1. pladser i deres puljer. Derudover endte 3 U13 hold på 2. pladser. Det er super flot. Tak til alle forældre som har fungeret som holdledere. Jeg tror I har hygget jer lige så meget som spillerne.

Rigtig mange spillere har desuden deltaget i individuelle stævner og det har givet resultater. Således er hele 22 spillere fra U11-U19 rykket en række op i løbet af sæsonen. En del spillere har endvidere takket ja til talenttræning målrettet de spillere som har vist, at de både vil og kan noget med deres sport. Resultatmæssigt ligger vi formentlig på det højeste niveau gennem mange år i ungdomsafdelingen. Det er et lang sejt træk og er et resultat af at nye spillere kommer hurtigt i gang med begynderstævner, at vi får forældrene klædt på til hele regelsættet omkring stævner og at forældrene også selv er villige til at bruge mange timer i østjyske haller sammen med deres børn. Der er ikke noget forkert i kun at deltage i den ugentlige træning, men vi kan se, at for langt de fleste spillere bliver det meget sjovere og meget mere motiverende, når stævner bliver en del af sporten.

En del ungdomsspillere som er blevet for gamle til ungdomsrækkerne er fortsat i seniorafdelingen hvor de har rykket på gennemsnitsalderen. Det er de unge seniorer i alderen 18-21 år der har præget træningstruppen og serie 1 holdet i denne sæson. Træningsmæssigt har Jakob Schaiffel-Nielsen stået for træningen torsdag, mens Heidi Lerche, Morten Jensen og Preben Just på skift har stået for træningen mandag.

Serie 1 holdet sluttede på en femteplads i grundspillet, hvor kun et par skader og andre ærgerlige afbud gjorde, at holdet ikke kom i oprykningsspillet. I nedrykningsspillet blev det til en 2. plads i puljen, som så rigeligt rækker til en ny sæson i serie 1.

At have en seniorafdeling på et rimeligt godt niveau er fortsat vigtigt for badmintonafdelingen, så vi også har et godt tilbud til de mange dygtige ungdomsspillere, når de vokser ud af ungdomsafdelingen. Det er vores ønske, at vi forsat kan tilbyde en træning, som giver de unge seniorer lyst til at fortsætte med badminton.

I motionsafdelingen har vi fået en pæn tilgang af nye spillere bl.a. som følge af vores åbent hus arrangement i efteråret. Måske er det noget der er kommet for at blive. I hvert fald har jeg hørt, at det er meget nemmere at komme i gang, når man inviteres til et særskilt arrangement for nye

medlemmer frem for blot at skulle møde op på et etableret hold. Vi har også afholdt et pokalstævne for motionister med deltagelse af 38 spillere fra 5 forskellige klubber. Det var en god og hyggelig dag.

Årets helt store satsning var jubilæumsarrangementet i februar med deltagelse af damedoublen Kamilla og Christina. Helt nye stier blev trådt og resultatet var et superflot arrangement, hvor mange af vores ungdomsspillere fik sig en kæmpestor oplevelse. Et bjerg er besteget og udsigten var fantastisk. Tak til de spillere som stillede op til kamp og tak til de forældre som solgte billetter og agerede dommere ved arrangementet. I gjorde det fantastisk.

Lidt malurt har der også været i bægeret. Det er fortsat lidt op at bakke, når der skal rekrutteres efter hjælp til de mange arrangementer, som vi selv afholder og som afholdes i HGF-regi og det er svært at få medlemmer og forældre i tale. Det blev vi bl.a. bekræftet i, da vi i efteråret inviterede til forældremøde om den fremtidige klubstruktur. 6 forældre mødte op. Uden frivillige – ingen aktiviteter. Tiden er kommet til, at vi skal have etableret nogle udvalg i de enkelte afdelinger, som kan aflaste bestyrelsen og måske skal vi også have en ny model for hvordan vagterne til de fælles arrangementer i HGF skal fordeles. Ellers vil resultatet være neddrosling af nuværende aktiviteter eller ingen udvikling af klubben. Begge dele vil være ærgerligt for klubben og på længere sigt føre til afvikling.

Tak for hjælpen

Afslutningsvis vil jeg rette en stor tak til vores to sponsorer sparekassen Kronjylland og Rema. Også tak til de mange sponsorer, som gav et bidrag til gennemførelsen af vores 100 års jubilæumsarrangement. Alle bidrag varmer i vores kasse og vi vil meget gerne indgå i samarbejde med nye sponsorer.

Tak til vores daglige samarbejdspartnere, HIC, HGF´s hovedbestyrelse, og de sportslige organisationer DGI og DBF. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Også stor tak til de som tager en ekstra tørn for at få vores senior og motionsafdelinger til at fungerer og tak til Anders Kruse Hansen for at holde styr på vores fjerbolde.

Tak til Asger Roer Petersen, som står for indkøb af pokaler og som også pt. lægger et stort arbejde i at forhandle boldkontrakt. Også tak til Henrik Støvring for at sørge for at booke haltider til holdturneringen.

Tak til Preben Just for hjælp til at synliggøre vores klub gennem artikler i Midtjyllands avis og på hjemmesiden og til Louise Bæk Sørensen som også lægger nyheder op på hjemmesiden.

Tak til ungdomsspillernes forældre for hjælp ved dommerbordet under vores stævner og som holdledere ved vores holdkampstævner og tak til alle de frivillige som tager en vagt ved åbent Idræt, ved diverse HGF-arrangementer eller på hestemarkedet, Vi fik i år tildelt 39.000 kr. for indsatsen på hestemarkedet.

Endelig tak til Morten, Martin, Mette, Pia, Inger og Tommy fra bestyrelsen for jeres store indsats med den daglige drift, planlægning og gennemførelse af diverse aktiviteter, det har har været en fornøjelse at samarbejde med jer
PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: