BADMINTON

Fire nye valgt til bestyrelsen

9. april 2018, kl. 10:13,

Fire nye medlemmer blev valgt til bestyrelsen i Hammel GF badminton på generalforsamlingen søndag den 8. april, som var ganske velbesøgt med 60-70 deltagere.

Brian Ovesen, Birgitte Bundgaard, Giang Jensen og Arne Juul Madsen blev nyvalgt til bestyrelsen. Ud af bestyrelsen gik formand Susanne Østerby, kasserer Inger Bæk, Tommy Schaiffel-Nielsen og Martin Bille Schjødt.

Det er nogle meget rutinerede kræfter, som forlader bestyrelsen. Således har Inger Bæk været medlem af badmintonbestyrelsen i 24 år - som kasserer i alle årene.

Hun har siddet i bestyrelsen med 46 forskellige personer og har haft otte formænd gennem de 24 år. Inger Bæk er allerede udnævnt til æresmedlem af Hammel GF.

Tommy Schaiffell-Nielsen har været med i 10 sæsoner, hvor hovedopgaven har været at være stævneleder.
Men mange andre opgaver - store som små - har Tommy også haft ansvaret for.
Susanne Østerby har været med i bestyrelsen i fem år - og formand i de fire.
Endelig har Martin Bille Schjødt været med i bestyrelsen i fire år.

Generalforsamlingen godkendte, at den ny bestyrelse selv konstituerer sig med en formand. Der er nemlig planer om at dele formandsposten på to personer.

Arne Juul Madsen er tiltænkt posten som ny kasserer.

Fra den gamle bestyrelse fortsætter Mette Byrgiel Bach, Morten Schaiffel-Nielsen og Pia.
PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: