BESTYRELSEN

Bestyrelsen i håndboldafdelingen

Carsten Christensen
Carsten Christensen (Formand)
Tlf. 2080 8813
carsten-christensen@hotmail.com
Brian Højgaard
Brian Højgaard (Næstformand)
Tlf. 8696 1492 / 2814 9236
bh@hgfhammel.dk
Finn Høeg
Finn Høeg (Sekretær)
Tlf. 2449 9387
Finn.hoeg@fibermail.dk
Mai-Britt Soo Mortensen
Mai-Britt Soo (Kasserer)
Tlf. 5083 7134
maibrittsoo@hgfhammel.dk

Anne Marie Filt Ring
Anne Marie Filt Ring
Tlf. 4054 5604
filt-ring@mail.dk


Suppleanter

Carsten Bøcker Pedersen
Carsten Bøcker Pedersen
Tlf. 2155 1123
Carsten@pedersen8450.dk

Lars Kloster
Lars Kloster
Tlf. 4080 7220
larskloster@mail.dk


Kontaktpersoner uden for bestyrelsen

Ingrid Kilsgaard
Ingrid Kilsgaard (Turneringsleder)
Tlf. 8698 8591 / 2233 8890
kilsgaard@os.dk
Flemming Dohn
Flemming Dohn (Sportsudvalget)
Tlf. 8696 3336 / 4057 6997
flemdohn@gmail.com
Lasse Kristensen
Lasse Kristensen (Klubmodul)
Tlf. 2639 4134 / 5083 0901
Lasse@lkristensen.dk

Peter Jørgensen
Peter Jørgensen (Fotograf, Pasning af Rekvisitrum)
Tlf. 8696 9591
pj@hgfhammel.dk
Lene Bertelsen
Lene Bertelsen (Pasning af Rekvisitrum)
Tlf. 8696 9591
musvitvej@energimail.dk
Laura Georgsen
Laura Georgsen (Webmaster)
Tlf. 3013 9005
laurageorgsen@hotmail.com

Kenneth Sindberg (Facebook og Århus Håndbold)
Tlf. 7120 0355
kenneth@hgfhammel.dk
Charlotte Schibler
Charlotte Schibler (Aktivitetsudvalg)
Tlf. 6044 8218
csh@hgfhammel.dk
PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: