NYHEDSARKIV

GENERALFORSAMLING 2018

20. januar 2018, kl. 20:11, Hammel GF Fodbold
 

Generalforsamling 2018 – den nye bestyrelse er valgt


Lørdag den 20. januar 2018 blev der afholdte generalforsamling i Hammel GF Fodbold. Der var denne eftermiddag mødt 30 medlemmer op for at høre om året der er gået ud fra formandens beretning.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning for fodboldafdelingen.
3. Fremlæggelse af fodboldafdelingens regnskab /budget.
4. Valg af fodboldafdelingsformand.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleanter.
7. Indkomne forslag.
8. Årets HGF-er.
9. Evt.

Efter den obligatoriske gennemgang af dagsordenen, herunder med en god dialog om klubbens fremtidige økonomi, og en tak fra de fremmødes samarbejdspartnere Hammel Kunstgræsbaneforening og Hammel Gymnastik Forening, kunne de nye medlemmer til bestyrelsen vælges.

På generalforsamlingens blev følgende valgt til bestyrelsen for det kommende år.

Valgt:

Formand:
Jesper Søndergaard Balker

Ikke på valg:
Annika Nielsen
Tommy Funch Rasmussen
Bjørn Helbo

På valg:
Henning Storgaard
Kasper Krüger

Nye bestyrelsesmedlemmer:
Flemming Godthaab Sørensen

Suppleanter:
Rune Askov
Lasse Winter

Lotte Skau Rasmussen, Kenny Knudsen og Anders H Jørgensen udtrådte af bestyrelsen med en tak for deres indsats.

Fra formandens beretning
I Hammel GF Fodbold har vi igen kunnet se tilbage på et fantastisk fodboldår.
Vi har kunne mønstre flotte oprykninger for alle tre herre seniorhold. Vi har med succes fået oprettet et motionsfodboldhold på Hammel Kunstgræsbane. Klubbens U19 drenge spillede sig i finalen om det Jyske mesterskabe, hvor Gråsten dog løb med sejren.
Hammel Kunstgræsbane har vist sin berettigelse i efteråret, hvor blandt andet græsbanerne i flere omgange måtte skånes grudnet den megen regn, men også klubbens nye klubtradition, HGF Julecup, har nydt godt af kunstgræstæppet. Stævnet blev afholdt for andet år i træk med stor succes.

Ungdomsafdelingen har været meget synlig i 2017. Mere end 150 medlemmerne deltog i den traditionsrige Aalborg City Cup. U15 Drengene rykkede suverænt op i DBU Liga 2. Fodboldskolen var med over 150 deltagere igen en stor succes i Hammel og Pigeraketten blev atter skudt af på Hammel Stadion.
I 2017 blev Uffe Lund årets HGFèr og Tommy Boye fik Benny Jensens mindepokal. Forældrehjælp kom også til, hvor en del af klubbens opgaver blev løst af frivillige det mødte talstærk op til de indkaldte arbejdsdage.

Der har været involvering af mange frivillige fra fodboldafdelingen i Hammel-events. Åbent Landbrug, Julefrokost og Julebal i HIC, samt det store Hammel Hestemarked nydt godt af ”fodboldhænder”.

I 2018 fejre HGF 100 års jubilæum. Her vil fodboldafdelingen også kommer med en del events hen over året. Fodboldåret 2018 vil derfor ikke kun handle om VM i Rusland men om meget mere fodbold, sjov og socialt samvær på banerne ved Hammel Stadion.
Et stort tak til alle de frivillige trænere, holdledere, udvalgsmedlemmer og bestyrelse med flere.

Endelig en kæmpe tak til sponsorer, Styregruppen for Kunstgræsbanen og HGF Fodbold Support for uvurderlig støtte.

Bestyrelsens fokus for den kommende sæson
2018 vil også betyde ”tilbage til kerneopgaverne” med hjælp fra frisk blod i bestyrelsen.
- Normal drift – hvis det da findes!
- HGFs 100 års jubilæum skal fejres
- Til alle tider gode rammer for fodboldspillet i Hammel

Tak til alle i og omkring Hammel GF Fodbold for fodbold i 2017

Læs hele beretningen her.

Se "holdopstillingen" for fodboldbestyrelsen 2018 i Hammel GF Fodbold her.

PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: