Hovedbestyrelsens beretning 2011 + billeder

Bestyrelsens beretning

Hammel GF - Hovedgeneralforsamling 2011

Året 2010-2011 har været et godt år for HGF.

Er det noget man SKAL sige - nej - en bestyrelsesberetning på en generalforsamling skal altid være retvisende. Heldigvis er der i dette tilfælde sammenfald: - Beretningen er retvisende for foreningens virke og DET GÅR GODT.

1) Medlemsudvikling i Hammel GF:
Medlemsudviklingen er særdeles positiv. Således er vi nu 3800 HGF´ er. Det er 152 mere end forrige sæson, og således er vi stadig suverænt Favrskov største idrætsforening. Medlemsfremgangen har været på 4,2 %, mens fremgangen generelt i idrætsforeningerne i Favrskov kommune blev på 2,8 %. Det er dejligt at konstatere, at idrætten har fremgang – det er godt for folkesundheden, det er godt at børn og unge har sunde fritidsinteresser - og naturligvis er det ekstra rart at vi i HGF har en fremgang klart over gennemsnittet, det må betyde, at vi har et godt tilbud med høj kvalitet – idet vi jo allerede har en meget høj idrætsintensitet i Hammel området.

2) HGF har i indeværende sæson arbejdet med en række Indsatsområder:
2.1Organisering og struktur
De seneste 2 sæsoner er der arbejdet meget i afdelingerne med en ny struktur og organisering. Gymnastik, svømning, fodbold, håndbold og Hestemarkedet har været igennem forløb, og kommer alle forstærket ud på den anden side.

Til at understøtte dette arbejde har vi i 2010 fået en meget væsentlig nyskabelse - nemlig vores fælles klubportal – ”Klubmodul” – hvor alle HGF´s medlemmer nu registeres digitalt – eller rettere alle HGF´s medlemmer registrerer sig selv digitalt, selv laver tilmeldinger og selv betaler kontingent. Det er en KÆMPE lettelse administrativt – hvor medlemsdata er altid opdateret, vi har on-line dialog til vore medlemmer – medlemmer kan tilmelde sig ektra-arrangementer – der er ikke længere løse info og tilmeldings-sedler og penge i omløb – systemet bruges til økonomistyring og Hestemarkedet benytter systemet. Ja – det er godt nok ikke idræt – men det er et af de senere års væsentligste fremskridt.

2.2 Sponsorarbejde
I en tid, hvor vi kan forudse, at den kommunale støtte til idrætten (og alt andet) i fremtiden desværre vil være faldende, bliver vores sponsorarbejde endnu vigtigere
En forening som vores hviler på 4 hovedindtægtskilder:
1 – medlemskontingent
2 – Money making events
3 – Kommunal medlemsstøtte
4 - Sponsorarbejde
I hovedbestyrelsen har vi i det forgange år vedtaget et nyt sponsorkoncept og et etisk kodeks for sponsoraftaler med HGF. Det har allerede i indeværende sæson kastet 4 store sponsoraftaler af sig.
Et godt samarbejde med erhvervslivet er i stigende grad vigtigt, og da vi er en populær forening - med en meget stor og attraktiv målgruppe – så vil indsatsen og samarbejdet overfor vore sponsorere blive forstærket. I HGF støtter dem som støtter os.
I den forbindelse skal det nævnes, at HGF-fodboldsupport i marts måned gennemførte en kæmpestor Skovvangsskole-Skolefest i Hammel Idrætscenter med næsten 450 deltagere. Endnu engang beviste de erhvervsmedlemmerne og de mange frivillige, at de med succes støtter op om HGF. Og i samme åndedrag skal nævnes, at Håndbold er undervejs med en erhvervsklub.

2.3 Hjemmesiden:
HGS´s hjemmeside har fået en make-over. Vi er endnu ikke færdige, men blandt nyskabelserne er en ny fælles forside, hvor alle større HGF-nyheder præsenteres.
Og i samme moment skal nævnes - med reference til det tidligere omtalte samarbejde - at vi er begyndt med at lave sponsorater på hjemmesiden. Det bliver gjort med en velovervejet design-linje og er underlagt vores sponsortkoncept og etiske kodeks. Men igen - HGF er attraktive for sponsorerne og ligeså er vores hjemmeside, idet vi har en meget stor trafik på hjemmesiden. Vi en næsten lige begyndt på dette område, men det er et område af sponsor-ship aftalerne, som vi forventer os meget af i fremtiden.
Så vi ser lyst på fremtiden.

2.4 Kommunikation:
Fra hjemmesiden - som er vores største kommunikations platform - fortsætter vi til indsatsområdet kommunikation:
Kommuniation bliver i stigende grad vigtigt - hvorfor vi i den forløbne sæson valgte at starte dette indsatsområde op.
Kommunikation med nuværende medlemmer - kommunikation med potentielle nue medlemmer - kommunikation med kommunen og andre offentlige myndigheder - kommunikation med pressen, de lokale aviser og deres web-medier - kommunikation ud mod sposorer og andre samarbejdspartnere.
Kun igennem et øget kommunikativ indsats vil vi fortsat kunne udvikle HGF i en positiv retning - ligemeget om vi ønsker medlemmer, støttekroner, sponsorater eller sælge billetter til Hestemarkedet.
Derfor valgte vi i marts måned at afholde et seminar - med 15 deltagere - hvor vi havde professionelle kommunikatører, journalister - til at undervise og give gode ideer - sågar opgaver - i kommunikation.
Derfor er det også en stor glæde efterfølgende at konstatere, at HGF allerede er blevet mere synlige i de lokale medier - tak for det til medier og HGF-skiverkarlenen - det er herlig læsning - og vi har masser af gode historier at fortælle vores omverden.

Men vi gør det skam godt allerede:
HGF-NYT udgives i 25.000 ekspemplarer én gang om året - og 5.500 eksemplarer de 3 ørige gange.
HGF-hjemmesiden har fantastiske besøgstal - top 3 i unikke besøgende i den forgange sæson blev:
Løb & Motion med 50.000 unikke besøgende
Håndbold med 47.000 unikke besøgende
Fodbold med 41.000 unikke besøgende
- Det er svimlende store tal, mere end 250.000 besøgende på et år. (hvorfor også erhvervslivet kan se fidusen i sponsorater).

3) Store arrangementer og tiltag - som har været i fokus og som har trukket mange timer og øvrige ressourcer:
1) Klubhus-byggeri ved stadion
2) Kunstgræsbane
3) Halharmonisering
4) Skolefester - har jeg nævnt allerede

4) Hestemarked
2010: – 2010 blev på mange måder et fantastisk Hestemarkedet. Fantastisk godt vejr og fantastisk mange besøgende - ny rekord. Vi havde også i HGF-regi et fantastisk flot program og fantastisk mange frivillige HGF´ er, som leverede en fantastisk flot indsats for at skabe et fantastisk godt heste marked for os alle. 400 HGF´ere var i gang – tak for det til jer alle.
– Kun én ting var ikke fantastisk: - det økonomiske overskud. Nuvel - der blev et pænt overskud til ungdomsarbejdet i HGF - men ikke helt som vi havde håbet på.
2011: - Derfor i 2011 præsenterer HGF et lidt anderledes program – det største nogensinde - men nu bliver vægten lagt på "folkefest". Vi ønsker at skabe en kæmpe folkefest i Hammel til årets Hestemarked.
Med musik fra hovednavnet Poul Krebs og musikstil ala Bruce Springsteen og Robbi Williams - og de herlige Irske folkemusikere Hawkeye and Hoe - så er det flotte musikprogram klar til at starte "folkefesten". Mest af alt glæder jeg mig personligt dog til "Oktober-festen" - til dem som endnu aldrig har prøvet en Oktober fest - der er noget at glæde sig til - det er indbegrebet af folkefest.

5) Idrætssamvirket:
I HGF er vi glade for den indsats som Favrskov Idrætssamvirke har ydet det seneste år, vi har et godt og konstruktivt samarbejde - og vi ser frem til det fortsatte samarbejde med Idrætssamvirket. På årets generalforsamling i Idrætssamvirket blev HGF´s næstformand Per Hausmann valgt ind.
I årets løb har Favrskov Idrætssamvirke lavet en større analyse og rapport om kunstgræsbaner. En arbejdsgruppe som jeg selv havde fornøjelsen at være formand for. Det blev til 8 arbejdsmøder, møder med kommunen, besøg på stadions i kommunen og 2 besøg på gunstgræsbaner. HGF vil også i fremtiden i dette forum arbejde for at forbedre vilkårene for idrætten - i hele Favrskov Kommune.

6) Favrskov Kommune:
Favrskov kommune er en meget væsentlig samarbejdspartner for HGF. Og ligeledes er HGF for kommunen.
Idrætten er i stigende grad med til at bestemme hvor folk bosætter sig.
Ligeledes er idrætten særdeles vigtig i forhold til folkesundheden, og i forhold til det - i mere end én forstand "sunde" fritids-udbud vi giver til børn og unge. Og som måske noget lidt nyere - det fine idræts-og motions-tilbud vi giver til samfundets mange seniorer.
I HGF ser vi heldigvis – for det meste – en idrætsvenlig samarbejdspartner i Favrskov kommune.
I indeværende sæson kom det til udtryk ved - som tidligere nævnt en ny omklædningsbygning ved stadion - tak for dette byggeri til Kommunen. Og tak til de mange frivillige som har hjulpet til.
For den kommende sæson har vi i april måned "inspireret" Favrskov Kommune til at anlægge en kunstgræs fodboldbane i Favrskov kommune – placeret ved fodboldstadion i Hammel. Et spændende projekt til glæde for hele fodbolden i Favrskov. Der er et kolossalt behov for flere baner i Hammel - med 575 medlemmer og kun græsbaner ekvivalent med 5 stk. 11-mands baner - så er rammerne for længst sprængt. Og sammenligner man med de andre Favrskov klubber er vi meget bagud på banekapacitet.
Meen….det er jo heller ikke gået ubemærket hen i HGF, at kommunen skal spare på driften.
Det koster i 2011 HGF ca. 250.000 kroner i nedskæringer - direkte eller inddirekte - ved øget selvudført arbejde. Det synes vi ikke er hverken fornuftigt eller rimeligt - de mange frivillige har allerede rigeligt at se til - de burde belønnes for deres arbejde - ikke straffes.
Læg hertil - at HGF nu har passeret 300.000 kroner årligt i egenbetaling, for at kunne benytte indeidrætsfacliliteter – faciliteter som i andre dele af kommunen stilles gratis til rådighed for foreningerne i kommunen. Nu afventer vi en snarlig afgørelse af halharmoniserings-arbejdet i Favrskov Kommune - inden sommerferien - således at alle stilles lige - både økonomisk og ift. udviklingsmuligheder. I samarbejde med Favrskov Kommune - både det sjove og det mindre sjove - er HGF naturligvis en konstruktiv medspiller, som forsøger at skabe de bedste løsninger for idrætten.
Tak til Favrskov Kommune og ikke mindst til de ansatte for en altid imødekommende og konstruktiv dialog.

7) Økonomi:
Som vores hovedkasserer lidt senere ved gennemgang af årsregnskabet vil berette, så blev året et økonomisk godt år. Det blev et lille overskud i 42.000 kroner klassen – måske lidt for snært, når vores ballance ligger på 2.6 mio. kroner. Men omvendt skal vi jo ikke puge penge sammen, men blot sørge for en økonomisk soliditet i HGF, således at vi kan tillade os at lade pengene arbejde for idrætten.

8) Afdelingerne - et kort resume - de har jo alle afholdt afdelings-generalforsamlinger:
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Fodbold:
Organisatoriske
Der har været arbejdet intensivt med den nye struktur i fodbold og den fungerer flot
Der er et velfungerende samarbejde med trænerer og holdledere der dagligt yder en stor indsats.
Stor medlemsfremgang og ungdomsafdelingen vokser
Der er flere nye i bestyrelsen og der ydes en kæmpeindsats for at tingene skal fungere.
Det nye Netværk af frivillige vokser støt og roligt
Tilmelding via HGF hjemmesiden er implementeret og taget i brug

Anlæg og bygninger
Nybygget omklædning og depot er taget i brug og vi vil gerne takke for indsatsen med dette
Der er arrangeret frivillige arbejdsdag og der tages mange initiativer til færdigøre omgivelserne
Klubhuset/kantine fungerer godt

Sportsligt:
Damerne er rykket op i Serie 1
U15 blev jysk mester
Der trænere til alle hold i klubben
Foldboldskolen var fuldtegnet sidste og er allerede fuldtegnet til sommer

--------------------------------------------

Håndbold:
Håndbold oplever stadig medlemsfremgang. Både i på børne og unge-siden, men også på seniorsiden, hvor et generationsskifte nu er fuldt gennemført.
Der er stor opbakningen til afdelingen aktiviteter, både fra forældre og mange andre frivillige, når der kaldes på hjælp til praktiske opgaver eller money-making arrangementer.
Sportsligt:
32 hold har været tilmeldt turnering.
2 oprykninger på seniorsiden - nu spiller damerne i 3 division. Det er faktisk første gang i HGF´s historie at vi kan præsentere divisionshåndbold.
4 divisionshold og 5 jyske AA-rækkehold har været de højst rangerende på ungdomssiden. 4 ungdomshold kvalificerede sig til DM-finalerne og vores U14 piger - var som sædvanligt fristes man til at sige - dem som var tættest på, med en flot 4. plads ved DM - altså i hele landet.
2 hold var til Jyske mesterskaber - med to 2. pladser som resultat.
Mange tilskuere finder vej til håndbold. det er efterhånden sædvane, at der kan tælles 200-300 tilskuere til håndboldkampe i HIC.
Sæsonen indeholdt en nyskabelse - nemlig BLÅ SØNDAG - hvor alle klubbens mere end 400 spillere, trænere og ledere var tilstede i hal A iklædt den blå kamptrøje - og heppede på alle Hammels hjemmehold den søndag. Næsten 1000 mennersker var forbi denne søndag i marts.

--------------------------------

Gymnastik:
HGF Gymnastik har for sæson 2010-2011 oplevet et stigende medlemstal som nu er oppe på 1152 medlemmer alt i alt. Vintersæsonen har budt på 26 hold og sommersæson 8 hold (2010).
Af nye tiltag kan nævnes Zumba fitness og Fysio pilates. Specielt Zumba har været det helt store
tilløbsstykke med 2 hold på 115 deltagere på hver.

69 instruktører og hjælpetrænere har gennem sæsonen gjort en fantastisk indsats for vores mange gymnaster. Vi har en god sammensætning med både unge og mere erfarende instruktører.
Vi har arbejdet målrettet for at få vores instruktører på kursus, hvilket må siges også at være ført ud i livet.
14. november afholdt vi fælles gymnastikdag. Ca. 150 af egne medlemmer, instruktører samt familie mm deltog i en hyggelig eftermiddag, hvor man kunne stifte bekendtskab med de fleste aktiviteter og genre inden for foreningens gymnastikpalette.
Forårsopvisningen i Hammel var den 13. marts hvor mere end 600 gymnaster deltog og knap 1000 tilskuer så 16 hold og gæstehold på gulvet. Temaet som i år var BLÅ blev af holdene fortolket på mange måder gennem både musik og udklædning. Der var både smølfer, spøgelser, blå pirater og meget mere. Det var en god dag, som vi med glæde ser tilbage på.
Udover vores egen opvisning, deltog Sportsacro i DGI,s forårsopvisningen i Randers.
Acro har desuden lavet opvisninger i flere lokalforeninger i foråret.
Hammel Gymnastikforening tæller også konkurrencehold. Sportsacro har 28 gymnaster der gennem vintersæsonen træner til konkurrence i JM og DM. 10. april blev afholdt JM i Skanderborg hvor Hammel kom hjem med en god stak medaljer. Første afdeling af DM blev afholdt i Holstebro 16. april. 2. og 3. afdeling af DM foregår på Sjælland i Fuglebjerg og Greve.

Hammel var også repræsenteret ved Acro EM i Polen i oktober måned 2010. Her deltog 2 trioer for første gang ved et internationalt stævne. Selvom det ikke blev til medaljer, gav det stor inspiration til deltagerne og ikke mindst vores instruktører.
Vi har fortsat fokus på lederpleje i foreningen. D. 30/4 afholdes lederinspirationsdag med kompetente instruktører udefra, til at give vore ledere en på opleveren.
IT har også været et område vi sætter fokus på. Nyt foreningssystem – KlubModul, giver en bedre brugeroplevelse ved bl.a. tilmelding og betaling. Desuden vil vi bruge vores hjemmeside mere aktivt til information og reklame for foreningen.

------------------------------

Svømning:
Medlemstallet ligger stabilt på mellem 900 og 1000 medlemmer. Vi har ca. 100 trænere - en stor tak for en stort indsats i den forløbne sæson - skal lyde til jer alle.
På vores talenthold har svømmerne også i år deltaget i stævner sammen med deres trænere. Det er blevet til en pæn medaljehøst for vores dygtige talentsvømmere.
I april brev der afholdt DGI-stævne i svømmehallen med 200 deltagende svømmere. Et stævne som blev rost fra mange sider.
--------------------------------

Løb&Motion:
Den 15. august 2010 arrangerede Løb & Motion traditionen tro Frijsenborgløbet. Som noget nyt havde Løb & Motion besluttet at tage 12 km og halvmaraton af programmet og introducerede i stedet for en ny rute på 15,1 km for at slanke arrangementet. 408 løbere kom i mål, heraf 125 på den nye distance. Det er laveste deltagerantal i 10 år, og Løb & Motion håber selvfølgelig på fremgang i år.
Den 25. april 2011 arrangerede Løb & Motion Stjerneløbet for 16. gang. 194 løbere kom i mål efter 11 km løb på en fantastisk smuk forårsaften i den nyudsprungne skov ved Pøt Mølle. Der er tale om en lille stigning i forhold til 2010. Det var i øvrigt ved Stjerneløbet i år, at Løb & Motions nye oppustelige målportal blev taget i brug første gang. Portalen er indkøbt med støtte fra Favrskov Kommunes pulje til banesynsmidler, en pulje der nu desværre er fjernet pga. af besparelser.
Den 21. – 22. august 2010 var 27 løbere fra HGF taget til Samsø for at løbe. De fleste skulle løbe en halvmaraton. Nogen nøjedes med 10 km, mens en enkelt var frisk på en hel maraton. De mange løbere fra HGF fik på et tidspunkt stævnespeakeren til at udbryde, at ”med så mange løbere fra Hammel, kan der umuligt være flere tilbage i den by.”
I november 2010 kunne Løb & Motion fejre 20 års jubilæum. Jubilæet blev fejret i forbindelse med 10 km klubmesterskaberne den 13. november. Til lejligheden havde Lars Poulsen skrevet et flot jubilæumsskrift, som på glimrende vis samler op på klubbens historie.


9) Tak – skal der siges til mange:
På egne vegne og på vegne af den samlede hovedbestyrelse, vil jeg gerne sig tak til:

- Alle HGF´ere – medlemmer og frivillige, trænere og ledere – tak for en kæmpe indsats i den forløbne sæson.
I er kernen i HGF - foreningens motor - som giver 3.800 mennesker masser af gode oplevelser. Jeg er imponeret - ikke mange foreninger kan udvise så flot et frivilligt arbejde.
- Tak til alle vore Samarbejdspartnere, Favrskov kommune, Hammel Idrætscenter, Handelsstandsforeningen og dens medlemmer, Idrætssamvirket, DGI, Specialforbundene under DIF, - og vores sponsorere uden jer ville der ikke være et så godt et idrætsmiljø i Hammel
- Til slut en stor TAK til mine bestyrelseskolleger i hovedbestyrelsen for et godt samarbejde – til glæde og gavn for idrætten i HGF.


Hammel GF

Hammel d. 25. maj 2011
Henrik Larson


Henrik Larson aflægger bestyrelsens beretning.


Niels Horup begrunder i forbindelse med uddelingen af pokalerne.


Anny Petersen modtager påskønnelsen som nyt æresmedlem af Niels Horup.


Per Hausmann får overrakt Benny Jensens mindepokal af Niels Horup.


Jesper Julius får overrakt HGF’s ungdomspokal af Niels Horup.


Hovedkasserer Poul Erik Andersen modtager påskønnelsen for sin 25-årige indsats som hovedkasserer.


Dirigent Jørgen Tind Sørensen modtager en lille påskønnelse for sin indsats som dirigent.


Modtager HGF Ungdomspokal Jesper Julius.


Æresmedlem Anny Petersen.


Den nye hovedbestyrelse. Peter Klith Bøcher - karateformand og Michael Jørgensen - håndboldformand var ikke til stede.

PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: