Vandrepokal til en HGF leder skænket af Gunnar Christensen

Henning Rasmussen modtog på generalforsamlingen Vandrepokalen til en HGF leder skænket af Gunnar Christensen.

Gunnar Christensen, var i sine unge dage en meget aktiv idrætsudøver i HGF Fodbold.

HGF Badminton har givet Henning disse ord med på vejen: Henning har efter 6 års virke valgt at udtræde af bestyrelsen i HGF Badminton. I den forløbne tid har Henning været ungdomsudvalgsformand i 1 år og herefter 5 år som formand.

Gennem hele perioden har Henning udvist en entusiasme, og engagement i badmintonafdelingens arbejde på et niveau, der ligger langt ud over, hvad der kan betegnes som normalt for et fritidsarbejde.

Med sin positivitet og sin energi er dette i stor grad smittet af på såvel resten af bestyrelsen som på afdelingens medlemmer i den allerbedste positive ånd, hvilket også kan ses af den udvikling, og det aktivitetsniveau, der præger afdelingen.
Der hersker ingen tvivl om, at Henning er gået 100 % helhjertet ind for arbejdet – og har været en stor drivkraft og igangsætter – men samtidig på den allermest positive måde har formået at stille både krav og forventninger til sine omgivelser. Den drilagtige og til tider drengede måde at takle situationen på, har været med til at skabe et godt og sjovt arbejdsklima – uden man dog nogensinde har været i tvivl om seriøsiteten der ligger bag. Henning har udvist en fantastisk tillid til såvel div.ledere – trænere medlemmer og øvrige – ved klart at tilkendegive, at når en opgave er uddelt, så forventes den også løst, uden at det er nødvendigt at følge op herpå.

Allerede ca. 1 måned efter Hennings indtræden i bestyrelsen for HGF badminton, og som fungerende ungdomsudvalgsformand, fornemmede man hvor det bar hen – med sit organisatoriske talent og et godt overblik, lykkedes det allerede i første sæson at få en masse nye medlemmer fra områder af Hammel by, hvor afdelingen tidligere havde været dårligt repræsenteret. I årene som formand, har Henning påtaget sig opgaver der ligger langt ud over formands opgaver, herunder har Henning været særdeles aktiv på sponsorsiden, og har aldrig lagt skjul på at for at nyde må man yde – med andre ord – hele afdelingen er blevet involveret, og det har ikke altid været nemt at få medlemmerne til at deltage i de frivillige opgaver, men med Hennings utrættelige energi, så er det altid lykkes at komme i mål.

Der hersker ingen tvivl om, at Hennings arbejde i HGF badminton har løftet afdelingen op på et niveau, som nok ingen havde forventet for 6-8 år siden – kontakten og samarbejdet f. eks. Dansk Badminton Forbund er intensiveret, og forbundet ser med respekt og seriøsitet på klubben og det arbejde der bliver lagt for dagen, hvilket vi bl.a. kan se af de mange arrangementer, vi får lov at være værtsklub for – endvidere lytter forbundet meget til de ting vi har at sige – med andre ord – den konstruktive måde som Henning arbejder på gør, at Hammel i høj grad er markeret på landkortet.
Med sit skarpe øje for fremtiden – og et samfund i stadig forandring er Hennings arbejde præget af nye tiltag og nye ideer – og en stadig påmindelse om, at tingene ikke må gro fast – en af Hennings standardsætninger lyder: Ingen udvikling er det samme som afvikling.

Et glimrende eksempel på Hennings energi og virkelyst, ser vi her en uge før hans fratræden som formand, hvor Henning med stor interesse involverer sig i det nye halprojekt C, indkalder dele af bestyrelsen for at diskutere konstruktive ændringsforslag og nye ideer for derefter samme aften kl. 22.00 holder møde med formanden for den nye institution.
PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: