Vandrepokal til en HGF leder skænket af Gunnar Christensen

Modtager af Gunnar Christensen's lederpokal Inger Bæk

Badmintonafdelingen vil gerne indstille Inger Bæk til at modtage en lederpokal som hvert år deles ud på hovedgeneralforsamlingen.

Inger Bæk har siden 1994 været kasserer og medlem af badmintonbestyrelsen.

Badmintonafdelingens økonomi er med Inger Bæk som kasserer i ualmindelig gode hænder. I snart 13 år har Inger Bæk på allerbedste vis ledet badmintonafdelingens økonomi. Det er Inger, som sørger for kontakten til hovedafdelingens kasserer. Det er også Inger, som står for at sende opkrævninger af medlemskontingenter til senior- og ungdomsafdelingen ud. Og det er Inger, som hvert år laver et udkast til budget, som bestyrelsen herefter vedtager uden de store kommentar, idet budgettet er gennemarbejdet. Samtidig er det Inger, der sørger for at betale de daglige udgifter. Endelig er det også Inger, som laver afdelingens årsregnskab.

Inger Bæk er også et meget aktivt medlem af badmintonafdelingens stævneudvalg. Sammen med Inger Petersen og gemalen Lars Sørensen er det Inger, som trækker det store læs ved Hammel GF’s tre-fire årlige store badmintonstævner. Stævner, der i parentes bemærket, også kan være med til at tjene penge hjem til afdelingen. Inger er blandt andet fast inventar i stævneledelsen ved stævnerne. Inger nøjes ikke med en vagt på tre-fire timer. Nej, hun plejer at være der fra tidlig morgen til sen aften.

I bestyrelsen ”nøjes” Inger Bæk heller ikke med at være kasserer. Hun giver gerne sin kvalificerede mening til kende om alle de mange emner, som en afdelingsbestyrelse nu arbejder med i løbet af et år. Bl.a. har hun mange gange repræsenteret badmintonafdelingen ved diverse årsmøder og generalforsamlinger i DGI-regi, Danmarks Badminton Forbund og Hammel Idrætscenter.

Man kan også regne med Inger, når der er brug for en hånd ved arrangementer, hvor badmintonafdelingen udfører arbejde for at tjene penge. Således er hun en af de trofaste hjælpere ved Hammel Hestemarked, hvor Inger blandt andet er barformand søndag eftermiddag i hal B.

Som det fremgår af ovenstående er Inger Bæk på alle måder et stort aktiv for badmintonafdelingen. Vi håber sandelig også, at hun er klar til at fortsætte arbejdet i mange år endnu i bestyrelsen.

På trods af alt foreningsarbejdet får Inger Bæk også selv tid til en gang badminton på et af motionsholdene.


Venlig hilsen

Ole Nørgaard
Formand for badmintonafdelingen
PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: