HGF POKALER OG ÆRESMEDLEM

Benny Jensen`s mindepokal:


Benny Jensen’s mindepokal er indstiftet af Hammel GF til minde om Benny Jensen og blev første gang uddelt ved generalforsamlingen i 1998.

Benny var en af HGF’s store profiler, som aktiv fodboldspiller, som leder i fodboldafdelingen og som en trofast og hjælpsom kammerat, der altid var parat til at ofre sig, når de store arrangementer skulle planlægges og afvikles.

Pokalen er en lederpokal, der gives til en leder for at påskønne en engageret og dygtig indsats i Hammel GF.

Hovedbestyrelsen har besluttet at pokalen fremover uddeles i forbindelse med Hammel GF’s Hestemarked og første gang vil ske i september 2014.

Ansøgningsskema klik her
 

1998 Poul Erik Østergaard HGF Fodbold
 
1999 Jens Bjerregaard HGF Volleyball
 
2000 Willy Kristensen HGF Badminton
 
2001 Ketty Jensen HGF Gymnastik
 
2002 Karsten Højlund HGF Løb & Motion (se mere her)
2003 Niels Just HGF Fodbold (se mere her)
2004 Erik Glargaard HGF Fodbold (se mere her)
2005 Lotte Maagaard HGF Svømning (se mere her)
2006 Bent Jensen HGF Fodbold (se mere her)
2007 Henrik Larsson HGF Håndbold (se mere her)
2008 Ingrid og Anders Kilsgaard HGF Håndbold (se mere her)
2009 Vivian Marie Sørensen HGF Svømning (se mere her)
2010 James Braad-Sørensen HGF Fodbold (se mere her)
2011 Per Hausmann HGF Fodbold (se mere her)
2012 Erik Korsgaard HGF Håndbold (se mere her)
2013 Eva Kornbeck HGF Svømning (se mere her)
2014 Brian Højgaard HGF Håndbold (se mere her)
2015 Rikke Hjort Sørensen HGF Fodbold (se mere her) 
2016 Peter Henningsen HGF Svømning (se mere her)
2017 Tommy Boye HGF Fodbold (se mere her)
2018 Tommy Schaiffel-Nielsen HGF Badminton (se mere her)

 

 

 

 

Vandrepokal til en HGF leder skænket af Gunnar Christensen:


Vandrepokal indstiftet af en "gammel" Hammel dreng, der gennem mange år var aktiv i HGF og pokalen blev første gang uddelt ved generalforsamlingen i 1979.

Pokalen gives til en træner/instruktør eller holdleder, som påskønnelse for en engageret og dygtig indsats i Hammel GF.

Hovedbestyrelsen har besluttet at pokalen fremover uddeles i forbindelse med Hammel GF’s Hestemarked og første gang vil ske i september 2014.

Ansøgningsskema - klik her.

 

1979 Hakon Nielsen HGF Fodbold
 
1980 Eva Ostertag HGF Gymnastik
 
1981 Birte Hansen HGF Badminton & Gymnastik
 
1982 Lars Dalsgaard HGF Fodbold
 
1983 Niels Larsen HGF Fodbold
 
1984 Leif Louring HGF Badminton
 
1985 Jens Bjerregaard HGF Volleyball
 
1986 Jørgen Olesen HGF Badminton
 
1987 Stig Tscherning Rasmussen HGF Volleyball
 
1988 Niels Jensen HGF Badminton
 
1989 Ivan Leth HGF Fodbold
 
1990 Flemming Drachmann HGF Fodbold
 
1991 Birthe Linnet Møller HGF Gymnastik
 
1992 Jørgen Nielsen HGF Fodbold
 
1993 Leif Andersen HGF Badminton
 
1994 Niels Just HGF Fodbold
 
1995 Anna Jørgensen HGF Volleyball
 
1996 Marianne Abrahamsen HGF Håndbold
 
1997 Helmer Nielsen HGF Fodbold
 
1998 Ingrid Kilsgaard HGF Håndbold
 
1999 Steen Jessen HGF Svømning
 
2000 Peter Schouborg HGF Løb & Motion
 
2001 Lars Sørensen HGF Badminton
 
2002 Inger Petersen HGF Badminton
 
2003 Lene Skouborg HGF Badminton (se mere her)
2004 Henning Hammershøj HGF Badminton (se mere her)
2005 Henning Rasmussen HGF Badminton (se mere her)
2006 Poul Erik Andersen HGF Fodbold (se mere her)
2007 Inger Bæk HGF Badminton (se mere her)
2008 Eva Sørensen HGF Fodbold (se mere her)
2009 Birgit Bak HGF Svømning (se mere her)
2010 Helle Vinkler
Arne Nygaard
Pia Laursen
HGF Løb & Motion
HGF Løb & Motion
HGF Løb & Motion
(se mere her)
2011 Carsten Georgsen HGF Håndbold (se mere her)
2012 Magnus Thomsen HGF Gymnastik (se mere her)
2013 Emil Pedersen HGF Fodbold (se mere her)
2014 Lisbeth Lindholm HGF Gymnastik (se mere her)
2015 Lasse Møller Jensen HGF Gymnastik (se mere her)
2016 Kasper Krüger HGF Fodbold (se mere her)
2017 Torben & Karsten Korsgaard HGF Håndbold (se mere her)

 

 

 

 
HGF's ungdomspokal:


Hammel GF’s ungdomspokal er indstiftet af Hammel GF og uddeltes første gang ved generalforsamlingen i 2001.

Pokalen gives til en aktiv idrætsudøver eller leder i aldersgruppen 16-24 år, der repræsenterer Hammel Gymnastik Forening som en dygtig træner/instruktør eller som en engageret og dygtig sportsudøver.

Hovedbestyrelsen har besluttet at pokalen fremover uddeles i forbindelse med Hammel GF’s Hestemarked og første gang vil ske i september 2014.

Ansøgningsskema - klik her.

 

2001 Christina Børlum Petersen HGF Badminton
 
2002 Jesper Krogh HGF Badminton
 
2003 Jesper Sørensen HGF Badminton
 
2004 Steffen Glargaard HGF Fodbold (se mere her)
2005 Merete Pedersen HGF Svømning (se mere her)
2006 Just Mønsted Sørensen HGF Karate (se mere her)
2007 Nina Bach HGF Badminton (se mere her)
2008 Jeannette Tønnesen HGF Svømning (se mere her)
2009 Anders Routh Andersen HGF Svømning (se mere her)
2010 Helene Hyldegaard HGF Gymnastik (se mere her)
2011 Jesper Julius HGF Svømning (se mere her)
2012 Morten Nielsen HGF Håndbold (se mere her)
2013 Kristoffer Maagaard Strøier HGF Svømning (se mere her)
2014 Pernille Nørgaard HGF Badminton (se mere her)
2015 Monica Leisgaard Jensen HGF Gymnastik (se mere her)
2016 Morten Schaiffel-Nielsen / Martin Bille Schjødt HGF Badminton (se mere her)
2017 Ditte Kornbeck HGF Svømning (se mere her)

 

 

 

 
Årets sportspræstation i Hammel Gymnastil forening:


Hammel GF’s hovedbestyrelse har besluttet at udnævne en person eller et hold til titlen - Årets sportspræstation - og det vil ske første gang i forbindelse med Hammel GF’s Hestemarked i september 2014.

Prisen, som er en vandrepokal, vil blive givet til en udøver eller et hold som påskønnelse for en ekstraordinær flot indsats det seneste år.

Ansøgningsskema - klik her

 

2014 Michelle Lysdal Hammel Karate
 
(Se mere her)
2015 Maja Tonsberg, Cathrine Grøn Nielsen og Cecille Graugaard Jensen HGF Gymnastik (se mere her)
2016 Michelle Lysdal HGF Karate (se mere her)
2017 Jyllandsseriens Herres oprykning til 3.div. HGF Håndbold (se mere her)

 

 

 

 
Hammel Gymnastik Forenings æresmedlemmer:


Udnævnelse til æresmedlem kan finde sted for det medlem af Hammel GF, der gennem mange år - mindst 20 år - har udført et ekstraordinært stort ulønnet bestyrelses-, leder eller trænerarbejde.

Beslutning om udnævnelse til æresmedlem sker på den årlige generalforsamling i maj måned jvf. vedtægternes § 2.5, efter indstilling fra et HGF medlem eller en HGF afdeling.

Indstillingen behandles under dagsordens pkt. 8 - Behandling af indkomne forslag.

Som æresmedlem er man kontingentfri.

Man har endvidere fri adgang til alle sportslige lokale arrangementer i Hammel GF regi.

 

Ansøgningsskema - klik her.

 
1980 
Eva Ostertag 
HGF Gymnastik, der samtidig kunne fejre 40 års jubilæum som bestyrelsesmedlem og leder. 
I 1985 modtog Eva Ostertag Idrætsamvirkets idrætspris

 
1981 Birte og Egon Pedersen HGF Fodbold
 
1983 Gunnar Nielsen HGF Fodbold
 
2001 Willy Kristensen HGF Badminton
 
2001 Niels Jensen HGF Badminton
 
2003 Inger Bødker HGF Gymnastik (se mere her)
2010 Ketty Jensen
Ingelise Andersen
Niels Horup
Poul Erik Andersen
HGF Gymnastik
HGF
HGF Badminton
HGF
(se mere her)
(se mere her)
(se mere her)
(se mere her)
2011 Anny Petersen HGF Motion Unge Ældre (se mere her)
2012 Peter Schouborg HGF Løb & Motion (se mere her)
2013 Bjørn Laursen HGF Svømning (se mere her)
2014 Inger Bæk HGF Badminton (se mere her)
2014 Ingrid Kilsgaard HGF Håndbold (se mere her)
2014 Per Hausmann HGF Hovedbestyrelse (se mere her)
2015 Flemmning Drachmann HGF Fodbold (se mere her)
2016 Lotte Maagaard Stroier HGF Svømning (se mere her)

Fundats for HGF's 75 års jubilæumsfond:
Jubilæumsfonden er oprettet i forbindelse med HGF's 75 års jubilæum den 11. maj 1993, hvor der indkom kr. 40.000,- i bidrag. Beløbet er suppleret op af HGF til i alt kr. 80.000,- 

Fondens afkast i niveauet kr. 5-6.000,- uddeles hvert år som legatportioner til frivillige ledere, der uddanner sig til gavn for aktiviteterne i HGF. Legatportionerne kan uddeles hen over året i forbindelse med ophold på gymnastikhøjskole, træneruddannelse, udlandsrejse i forbindelse med mesterskabsstævne eller anden form for aktivitet, der har tilknytning til Hammel Gymnastik Forening. 

Legatmodtagerne udvælges af hovedbestyrelsen efter indstilling fra de enkelte afdelinger.

 

PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: