KLUBINFORMATION

Børneattest.

                                                                       

Til medlemmer af bestyrelser, trænere, instruktører og holdledere.

Hammel Gymnastik Forenings Hovedbestyrelse har enstemmigt besluttet at alle afdelinger under HGF, skal sørge for at der udfærdiges børneattest for alle ledere i afdelingerne.
 

Det er besluttet at det gælder alle medlemmer af bestyrelserne samt alle trænere/instruktører og holdledere, såvel nye som gamle og det skal ske en gang årligt.
 

Sådan indhenter klubben børneattester.

Hammel Gymnastik Forening indhenter digitale børneattester ved at logge ind på politi.dk.

Her indtastes navn og CPR-nummer på den træner/leder, som børneattesten vedrører. Der kan indtastes op til 50 navne pr. anmodning.

Efter indtastningen afsender den ansvarlige i Hammel GF - Poul Erik Andersen - via systemet anmodning til trænerens/lederens e-boks om samtykke til at indhente børneattesten.


Samtykket sker konkret ved, at træneren/lederen via NemID og CPR-nummer giver lov til indhentelse af oplysninger i kriminalregisteret.

Når sagsbehandlingen er færdig, sendes en erklæring til Hammel GF´s digitale postkasse, og det er muligt at printe børneattesten. Sagsbehandlingen er således papirfri, men den kræver til gengæld, at trænere og ledere har en e-boks og er brugere af NemID, før børneattester kan indhentes.

Træneren/lederen har 14 dage til at besvare henvendelsen, og gives der ikke samtykke indenfor tidsrummet, vil fodboldklubben modtage en meddelelse. Den pågældende træner/leder kan herefter ikke varetage opgaver med direkte kontakt til børn og unge under 15 år eller opgaver, hvor pågældende færdes fast blandt børn og unge under 15 år.

Privatpersoner kan ikke bestille børneattester på sig selv, og derfor er det en nødvendig arbejdsgang, at bestillingen foregår via Hammel GF.
 

I de tilfælde hvor lederen/den frivillige ikke har en e-boks, skal blanketten printes ud og udfyldes manuelt og herefter afleveres til den ansvarlige Poul Erik Andersen, som så indsender den pr. brev til Rigspolitiet.
 

Inden du underskriver børneattesten eller giver tilsagn om at Hammel GF må indhente oplysninger digitalt på dig, skal du gennemlæse HGF´s samværspolitik og dermed bekræfter du samtidig at du vil følge HGF´s regler for samvær under dit virke i HGF.


Vi vil gerne have dig til at aflevere dit personnummer, samt fulde navn til den ansvarlige i den enkelte afdeling, som så sørger for at sende oplysningerne videre til Poul Erik Andersen, som står for den endelig indberetning til Rigspolitiet.


Med venlig hilsen

Hammel GF - Hovedbestyrelsen

Hammel den 15. maj 2014

 

 

 

PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: