Generalforsamling

19. januar 2018, kl. 17:40, Anne Mette Pedersen

HGF Løb&Motion indkalder til generalforsamling i klubhuset, Stadionvej 7
onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning for afdelingen
3. Fremlæggelse af afdelingens budget
4. Valg af afdelingsformand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter for 1 år
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet, skal være formand Kim Duelund i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen serveres der pizza.

Vel mødt!
Bestyrelsen
PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: