SVØMNING

NYT HOLD: Varmvandstræning for kræftramte

10. januar 2017, kl. 22:37, Britt Frimand

Varmvandstræning for kræftramte i Favrskov Kommune (forår 2017)
Kræftens Bekræftelses lokalforening i Favrskov Kommune og Hammel GF Svømmeafdeling udbyder i fællesskab et varmvandstræningstilbud til kræftramte bosiddende i Favrskov Kommune. Deltagelse er gratis.


Se mere under fanen "Tilmelding", find holdet "Kræftens Bekæmpelse". Spørgsmål kan rettes til lokalforeningsformand, Ellen Rasmussen ved Kræftens Bekæmpelse.


Visitationskriterier for deltagelse på holdet:

- Formålet med deltagelse er styrkelse af kondition, muskelstyrke og smidighed samt erfaringsudveksling mellem deltagerne.

- Deltagerne skal være nuværende eller tidligere kræftpatienter.

- Deltagerne skal have fysisk optræningsbehov relateret til deres kræftsygdom – med henblik på at kunne genoptage daglige opgaver uden gener.

- Optræningsbehovet er forårsaget direkte af selve kræftlidelsen og/eller følger af behandling (operation, strålebehandling og kemobehandling) – herunder også senfølger.

- Deltagerne skal have ophelet hud efter operation eller strålebehandling.

- Deltagerne skal have lægefaglig accept til at deltage i svømmeundervisningen.

- Træningsperioden er 10 x træning i vand, hvorefter deltageren kan overgå til svømmeklubbens andre hold mod egenbetaling.

- Deltagerne kan kun deltage på holdet i 10 x sammenhængende træning (delsæson).

- Instruktøren er ikke behandler, og deltagere med særlige vanskeligheder må derfor selv kende grænsen for deres formåen.
PrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: