SVØMNING

Generalforsamling i Hammel GF Svømning

12. marts 2018, kl. 21:33, Britt Frimand

HGF Svømmeafdeling afholder generalforsamling tirsdag den 17. april 2018 kl. 20.00 i Hammel Idrætscenter.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning for afdelingen
3. Fremlæggelse af afdelingens budget
4. Valg af afdelingsformand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Lotte, Jane, Britta og Britt, som alle ønsker genvalg)
6. Valg af 2 suppleanter for 1 år
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

BestyrelsenPrintvenligSitemap
HGF HOVEDSPONSOR: