Æresmedlemmer.

Udnævnelse til æresmedlem kan finde sted for det medlem af Hammel GF, der gennem mange år – mindst 20 år – har udført et ekstraordinært stort ulønnet bestyrelses-, leder eller trænerarbejde.

Beslutning om udnævnelse til æresmedlem sker på den årlige generalforsamling i maj måned jvf. vedtægternes § 2.5, efter indstilling fra et HGF medlem eller en HGF afdeling.

Indstillingen behandles under dagsordens pkt. 8 – Behandling af indkomne forslag.

Som æresmedlem er man kontingentfri.

Man har endvidere fri adgang til alle sportslige lokale arrangementer i Hammel GF regi.

Ansøgningsskema – klik her.

1980 Eva Ostertag HGF Gymnastik, der samtidig kunne fejre 40 års jubilæum som bestyrelsesmedlem og leder.
I 1985 modtog Eva Ostertag Idrætsamvirkets idrætspris
1981 Birte og Egon Pedersen HGF Fodbold
1983 Gunnar Nielsen HGF Fodbold
2001 Willy Kristensen HGF Badminton
2001 Niels Jensen HGF Badminton
2003

Inger Bødker blev på HGF’s generalforsamling udnævnt til nyt æresmedlem.

Trofast og altid i godt humør er skudsmålet fra Gymnastikafdelingen til Inger Bødker, der har været aktiv med gymnastik i mere end 50 år. Inger startede i 1952 og deltog første gang i Landsstævnet i 1954. Du har også været flittig til at tage idrætsmærket, og vi bør nok have at vide hvor mange guldmærker du har taget, men mere end 40 stk. er vist ikke helt ved siden af. Du har siden 1981 trofast mødt op på Ketty’s hold med “Glad gymnastik” – glad, positiv og altid i godt humør.

Vi er glade for at have dig som medlem i HGF og hovedbestyrelsen indstiller dig herved som æresmedlem.

2010

Ketty Jensen modtog i forbindelse med Hammel GF´s årlige hovedgeneralforsamling i maj måned, en påskønnelse for sin store indsats som leder og træner i gymnastikafdelingen.

Ketty Jensen blev udnævnt som æresmedlem af Hammel GF og modtog diplom og blomster af af hovedformand Henrik Larson, som begrundede udnævnelsen over for de fremmødte medlemmer

2010

Ingelise Andersen modtog i forbindelse med Hammel GF´s årlige hovedgeneralforsamling i maj måned, en påskønnelse for sin store indsats som frivillig i Hammel GF.

Ingelise Andersen blev udnævnt som æresmedlem af Hammel GF og modtog diplom og blomster af af hovedformand Henrik Larson, som begrundede udnævnelsen over for de fremmødte medlemmer.

2010

Niels Horup modtog i forbindelse med Hammel GF´s årlige hovedgeneralforsamling i maj måned, en påskønnelse for sin store indsats som frivillig i bl.a. badmintonafdelingen og Hammel GF´s hovedbestyrelse, herunder som hovedformand og Niels er fortsat medlem af hovedbestyrelsen, indtil næste generalforsamling, hvor han har meddelt han træder tilbage.

Niels Horup blev udnævnt som æresmedlem af Hammel GF og modtog diplom og blomster af af hovedformand Henrik Larson, som begrundede udnævnelsen over for de fremmødte medlemmer.

2010

Poul Erik Andersen modtog i forbindelse med Hammel GF´s årlige hovedgeneralforsamling i maj måned, en påskønnelse for sin store indsats som bl.a. hovedkasserer i Hammel GF siden 1986 og kan således fejre 25 års jubilæum som hovedkasserer i forbindelse med hovedgeneralforsamlingen 2011, for han blev genvalgt for en ny 2-årig periode på generalforsamlingen.

Poul Erik Andersen blev udnævnt som æresmedlem af Hammel GF og modtog diplom og blomster af af hovedformand Henrik Larson, som begrundede udnævnelsen over for de fremmødte medlemmer.

2011

Afdelingen Motion Unge Ældre vil gerne indstille Anny Petersen som æresmedlem i HGF.

Anny blev medlem i HGF i 1975 og har siden haft sit virke i Hammel GF som aktiv gymnast, leder og bestyrelsesmedlem i gymnastikafdelingen.
Nu er det så Motion Unge Ældre der har stor glæde af Annys indsats.
Anny er en fantastisk leder og instruktør og vi håber i afdelingen at kunne gøre brug af Annys lederegenskaber i mange, mange år fremover.

Indstillet af:
Willy Christensen

2012

Bestyrelsen for Løb & Motion indstiller Peter Schouborg som æresmedlem.

Peter er en Ildsjæl der op igennem årene har været en af de bærende kræfter i Løb &
Motion. Allerede tilbage i 1990, blev han som primos motor, valgt som formand på den
stiftende generalforsamling. Denne post blev han på i 11 år. Efter to års fravær vendte han
tilbage til bestyrelsen som menigt medlem, for dernæst at besætte formandsposten i
yderligere 2 år.

I løbeklubbens snart 22 årige historie har Peter altid været synlig, og efter 15 års
bestyrelsesarbejde er han stadig meget engageret i klubben. Han er altid at finde når der
skal planlægges, arbejdes eller gives gode råd.

Flagskibene i Løb & Motion er de to årligt tilbagevendende motionsløb Frijsenborgløbet og
Stjerneløbet. Disse trækker hvert år masser af løbeglade mennesker til fra nær og fjern, og
er med til at sætte Hammel på landkortet. Uden Peter Schouborgs medvirken og initiativ,
ville disse løb ikke have eksisteret.

Udviklingen og initiativerne fortsætter, idet han senest har medvirket til at nedsætte en
arbejdsgruppe der i samarbejde med Hammel Hestemarked arrangerer Frijsenborgløbet
2012.

Vi er stolte af Peter i Løb & Motion, og vi var i bestyrelsen ikke et øjeblik i tvivl om, at vi
ville indstille Peter som æredsmedlem i HGF.

Han stiftede Løb & Motion tilbage i 1990, og lærte borgerne i Hammel at løb også er en
sportsgren.

Har man sagt Løb & Motion, så har man også sagt Peter Schouborg.

På vegne af Løb & Motions bestyrelse

Helle Vinkler,
Formand

2013

HGF Svømmeafdeling ønsker at indstille Bjørn Laursen – som æresmedlem.

Bjørn Laursen kom til klubben året før at svømmehallen blev indviet. Bjørn blev valgt ind i bestyrelsen med det samme som sekretær og har siddet der lige siden. For 11 år siden blev han valgt som næstformand i bestyrelsen og den post besidder han endnu.
Bjørns lyst til at yde et frivilligt arbejde bestod i, at han havde en uddannelse som kystlivredder. Han har i alle de år bevist, at han kan bidrage til et godt foreningsliv. Bjørn begyndte med at træne voksne og han var med til at starte vandgymnastik op, især vandgymnastik for overvægtige kan Bjørn tage en del af æren for. Bjørn er den der er med til at arrangerer julefrokoster, sommerfester og trænerovernatninger, og han er en utrolig god til at bidrage til det sociale i vores sammenkomster.
Bjørn er en ildsjæl, han har været en god samarbejdspartner især her i de sidste par år, en utrættelig arbejdshest med hensyn til opbygningen og driften af den nye bestyrelse. Jeg vil gerne på min bestyrelses vegne indstille Bjørn Laursen til æresmedlem i HGF – han om nogen anden fortjener den anerkendelse.

Indstillet af Lotte Strøier –
HGF Svømmeafdeling.

2014

Inger har i 20 år været afdelingens kasserer, og vi der har siddet i bestyrelse med hende, ved, at afdelingens økonomi ikke kunne være i bedre hænder.

Inger er grundig og meget omhyggelig, og styrer afdelingens pengesager meget samvittighedsfuldt.

Men Inger tager gerne fat andre steder i afdelingen hvis der er brug for det. Om det er ungdomsafdelingens lodseddelsalg, tilmeldingsaftnerne ved sæsonstart, møder i og udenfor klubben eller sociale arrangementer, så er Inger der, og hun har tit været den der tager det tunge læs.

Selvom Ingers egne børn for længst er voksne, er hun stadig med både ved planlægning, forberedelse og gennemførelse af HGF’s badmintonstævner for ungdomsspillere.

Ved næsten alle stævner i mange år har hun ofte været med ved dommerbordene når stævnerne kører, og hun har tit været der fra tidligt til sent på lange stævnedage.

Sammen med husbonden Lars er hun også, på eget initiativ, med til at drive DGI’s Kommunemesterskaber i Favrskov, og giver med det et godt navn til både Hammel og badminton.

Inger gjort et stort stykke arbejde for HGF Badminton over de sidste to årtier – vi indstiller derfor Inger Bæk til æresmedlemsskab af Hammel GF.

2014

Det er som om, at ingen rigtig ved hvornår det startede – Ingrid er som en del af fundamentet i håndboldafdelingen, bare noget der er der og altid har været der.

Ingrid har (eftersigende) siden firserne været fast inventar i håndboldafdelingen, hvor hun med højt engagement har varetaget mange funktioner.

Håndbolden har i alle årene stået Ingrid (og resten af familien) nær, ikke bare det sportslige, men i høj grad også det enorme arbejde, der skal gøres bagved for, at udøvere og trænere gnidningslæst kan nyde håndbolden i Hammel.

Der er ikke uden grund, at Ingrid i 1998 modtog Gunnar Christensens Vandrepokal og ej heller uden grund, at hun sammen sin mand Anders i 2008 modtog Benny Jensens mindepokal.

Ingrid har i mange år set mange udøvere, forældre, frivillige samt udvalgs og bestyrelseskolleger komme og gå, samtidig med, at hun selv ufortrødent har knoklet videre.

Ingrid er et kendt ansigt i Hammel Idrætscenter, men er samtidigt også kendt i andre klubber og idrætscentre. I Jysk Håndbold Forbund har hun været en stor bidragsyder især inden for ungdomsarbejdet – I dette har Ingrid altid været og vil stadigvæk være en stor ambassadør for Hammel GF også uden for byens grænser.

Ingrid har med sin diplomatiske tilgang til diverse problemstillinger været proaktiv og løsningsorienteret og har haft stor indflydelse på mange områder i HGF Håndbold.

Ingrid har drosle lidt ned, men er stadig aktiv som turneringsleder og koordinator i forhold til haltider – hvor håndafdelingen håber, at vi kan få lov til at bruge Ingrids ekspertise mange år frem.

Oversigt (CV) over personens virke i Hammel GF:

198? – ? Spiller, træner udvalgs og bestyrelsesmedlem

2014

Per har en skarp tunge, og fører en skarp pen, til glæde for alle medlemmer af Hammel GF.

Per Hausmann har gennem sit virke og engagement gjort en særlig stor
indsats for Hammel GF igennem rigtig mange år.

Per har arbejdet aktivt og engageret for Hammel GF’s medlemmer på mange
poster.

Han har været aktiv i banko udvalget, i fodboldafdelingen, i
hovedbestyrelsen og i forretningsudvalget. Per har ligeledes
repræsenteret Hammel GF i Favrskov idrætssamvirke.

Pers officielle virke er rollen som næstformand, presser man ham for
meget underskriver han sig som sekretær, men han er reelt set spin
doktor for heIe foreningen.

Per forstår at formidle Hammel GF’s standpunkter i de lokale aviser.
Laver høringssvar til politikerne og forvaltning.

Hvis nogen skulle påstå, at Per er regelrytter, detalje orienteret og
stædig, så har de ret. Han går ikke af vejen for en god lang diskussion.

Per har sat i store præg denne klub i gennem mange år, og det kan vi
anerkende ved, at tildele ham med klubbens flotteste pris, nemlig prisen
som æresmedlem.

2016

Det er med stolthed at Hammel GF Svømning indstiller Lotte Maagaard Strøier til æresmedlem i Hammel GF

Lotte kom ind i klubben på et afbud, da der var en anden træner der i første omgang havde sagt ja men efterfølgende sprang fra.

Lotte var med til at starte svømmeklubben op for 25 år siden, hvilket betyder, at Lotte er en del af den trænerstabel, som var nyuddannet, da klubben flyttede ind i Hammel Svømmehal i 1991.

Lotte har over de sidste mere end 25 år undervist stort set alle aldersgrupper i klubben

Lotte har med sin iver og entusiasme været med at starte mange ting op i svømmeafdelingen. Lotte er f.eks. altid at finde i festudvalgene. Hun er den praktiske, når der skal holdes arrangementer i klubregi, er ikke bleg for at stå for fester, jubilæum m.m..

Nytænkning er en af Lottes styrke. Hun var bl.a. med til at starte ”Idræt på tværs” op og var også med i initiativgruppen til Åben Idræt.

Hun har ligeledes startet med at få DGI stævner til Hammel GF, samt at være med til at få løftet vores præ-, talent- og konkurrencegruppe, så klubben viser en alsidighed uden lige for en klub af Hammel GF Svømnings størrelse.

Lotte kom i bestyrelsen i 1999 med ansvaret for børneholdene og blev formand for klubben i 2011.

Som formand går Lotte forrest, både hvad gælder nye ideer i klubben, men også håndtering af de udfordringer, der altid er at finde i en sportsforening.

Lotte en god problemløser, god til at lytte og prøver at gøre medlemmer og trænere glade for at være en del af svømmeafdelingen.

Som menneske er Lotte fantastisk, altid positiv, smilende og fremadstræbende. Hun går forrest for hele klubben, uden hende ville svømmeafdelingen ikke være det den er i dag

Det er derfor meget velfortjent at Lotte Maagaard Strøier indstilles som æresmedlem i Hammel GF.

På vegne af Hammel GF svømmeafdelings bestyrelse

Æresmedlem af Hammel GF 2022
Niels Just Mikkelsen, 72 år, i daglig tale, blot Just, stadigvæk aktiv fodboldspiller, på klubbens Oldboys 45, samt har Just har været aktiv senior fodboldspiller inden oldboys tiden, samt træner/leder på flere hold i Hammel GF igennem små 30 år.

Niels har været med i fodbold i rigtig mange år, cirka fra 1980, da han kom til Hammel, han har altid været hjælpsom og aktiv, samt er altid en positiv leder/person i Hammel GF Fodbold.

Derfor er det en stor ære at få Just med som æresmedlem af Hammel GF.

Tillykke til Niels – for mange gode år, samt gerne mange år ud i fremtiden på oldboys holdet.

På vegne af Hammel GF Fodbold
Formand – Jesper S. Balker

Fundats for HGF’s 75 års jubilæumsfond:
Jubilæumsfonden er oprettet i forbindelse med HGF’s 75 års jubilæum den 11. maj 1993, hvor der indkom kr. 40.000,- i bidrag. Beløbet er suppleret op af HGF til i alt kr. 80.000,-

Fondens afkast i niveauet kr. 5-6.000,- uddeles hvert år som legatportioner til frivillige ledere, der uddanner sig til gavn for aktiviteterne i HGF. Legatportionerne kan uddeles hen over året i forbindelse med ophold på gymnastikhøjskole, træneruddannelse, udlandsrejse i forbindelse med mesterskabsstævne eller anden form for aktivitet, der har tilknytning til Hammel Gymnastik Forening.

Legatmodtagerne udvælges af hovedbestyrelsen efter indstilling fra de enkelte afdelinger.