Badminton

Tak til gæster, sponsorer og alle frivillige hjælpere i 2018 til Hammel Hestemarked.
På gensyn i 2019, fra den 5. til den 8. september!