Badminton

Afdeling og person der indstiller: Bestyrelsen i HGF Badminton.

Benny Jensen har givet navn til HGFs mindepokal. Benny Jensen var “en trofast og hjælpsom kammerat, der altid var parat til at ofre sig, når de store arrangementer skulle planlægges og afvikles.”

Pokalen er en lederpokal, der gives til en leder for at påskønne en engageret og dygtig indsats i Hammel GF.

Ordene er et perfekt afsæt for en beskrivelse af Tommy Schaiffel-Nielsens mangeårige engagement i HGF Badminton. HGF Badmintons bestyrelse anbefaler Tommy som en værdig modtager af HGFs mindepokal ud fra følgende begrundelse:
Tommy indstilles for sit store arbejde gennem ni sæsoner med afvikling af stævner for HGF-badminton.
Tommy har stået i spidsen for afvikling af 30 store badmintonstævner, hver med omkring 100 deltagende spillere.
Et arbejde som har bestået i at søge stævnerne til klubben, udarbejde indbydelse, modtage tilmeldinger – og eftertilmeldinger, udarbejde kampprogram, finde bemanding til dommerbord, indhente sponsorgaver og have styr på alt det praktiske i hallerne – herunder aftale boldforbrug, indhente pokaler og aftale stævneudstyr med hallen.
Tommy har desuden arrangeret stævnedeltagelse for de yngste, uprøvede spillere i andre klubber og udarbejdet stævneprogram til klubmesterskaber og begynderstævner.
Ikke mindst har Tommy lagt kabalen med at sammensætte hold til holdturneringerne, herunder “fyret op” under spillerne og skaffet holdledere til alle holdene – alt sammen med stor succes, idet antallet af deltagende hold har været stigende.
Og det har altid været muligt for Tommy at hjælpe med at skaffe en reserve, der kunne leve op til holdkampenes rammer og opstillingsregler, når et hold lørdag morgen har været ramt af afbud pga sygdom.
I en sportsgren, hvor der ikke er en naturlig sammenhæng mellem træner og stævner og tilmeldinger er den enkeltes ansvar, er en person som Tommy uvurderlig og guld værd. Stævnedrøftelser mellem forældre om “kan” og “må” og “hvad gør vi her?” er ofte endt med konklusionen “Vi spørger Tommy”!

Tommy udviser et enormt overskud, når han som smilende blæksprutte suser rundt mellem 3 haller og sikrer, at alt fungerer ved dommerbordene, uddeler chokolade til de frivillige og overrækker pokaler – alt imens han har overskud til at fange stemningen gennem utallige klik på sit kamera og den indkøbte frokost bliver kold ved cafébordet.
Tommy har også ofte været at finde i hallen ved Åbent Idræt, hvor han ud over at finde frivillige også ofte selv har taget en tørn og styret løjerne på badmintonbanerne.
Ud over de ni års arbejde med stævner har Tommy i 10 år været en del af Badmintonafdelingens bestyrelse og derigennem deltaget i aktivitetsplanlægning, diverse orienteringer til klubbens medlemmer og bistået ved træneransættelser. Altid positiv, diplomatisk og klar til at hjælpe med stort og småt.
Der ud over har Tommy printet hundredvis af indbydelser, diplomer, foldere mv. på hjemmecomputeren gennem årene og vasket mindst lige så mange glas af som frivillig på Hestemarkedet.
Hvis en opgave er smuttet for Tommy, er det alene fordi han i forvejen har haft gang i 10 andre opgaver for HGF-badminton.

Tommy har gennem alle årene udvist loyalitet og et kæmpe arrangement over for sit frivillige arbejde, sine frivillige kollegaer og mødt spillere, træner og forældre, halpersonale mv. med åbent sind, stor hjælpsomhed og et godt humør.

Oversigt (CV) over personens virke i Hammel GF:
2008-2018:
* Medlem af HGF Badmintons bestyrelse – har både været sekretær og menigt medlem
* Stævneleder – siden 2009
* Tovholder på klubbens deltagelse i holdturnering
* Tovholder på praktiske opgaver vedr. klubmesterskab og begynderstævner
* Tovholder på Åben Idræt / badminton
* Blæksprutte…

Kilder: HGF