Badminton

HAMMEL GF BADMINTON AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING lørdag den 13. april 2024 kl. 09:00 (lige inden klubmesterskaberne) i Hammel Idrætscenter, Loungen.

Dagsorden iflg. vedtægter for underafdelingerne, som kan ses her: https://hgfhammel.dk/vedtaegter/

På valg:
Páll Karlsson – genopstiller til bestyrelsen
Henrik Pedersen – genopstiller ikke til bestyrelsen
Patrick McGrail – genopstiller som suppleant
Ture Lyhne – genopstiller ikke som suppleant
Bestyrelsen foreslår Ture Lyhne til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår Pernille Lind Povlsen som suppleant

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen