Badminton

HGF Badminton afholder ordinær generalforsamling: 
Lørdag den 27. april 2019 kl. 09.00 i Hammel Idrætscenter, cafeteriet. Der serveres kaffe og rundstykker.

Dagsorden iflg. vedtægterne, som kan ses her, pkt. 2,4 og 2.5.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til en af formændene senest 5 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen