Badminton

Badminton afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 26. august 2020 kl. 19.30 i Hammel Idrætscenter, lounge.

Dagsorden iflg. vedtægterne, som kan ses her, pkt. 2,4 og 2.5.

På valg:

Brian Ovesen – genopstiller (som alm. bestyrelsesmedlem)
Henrik Pedersen – genopstiller
Arne Jul Madsen – genopstiller

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til en af formændene senest 5 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen