Basket

Ordinær Generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts kl 19.00 i Loungen i Hammel Idrætscenter.

Stemmeberettigede er medlemmer over 16 år eller forældre til medlemmer under 16 år, som har været medlem af foreningen mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen for at have stemmeret.

Dagsorden (jf. vedtægternes § 2.4, se vedhæftet for vores vedtægter):

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Årsberetning for afdelingen. 
3. Fremlæggelse af afdelingens budget. 
4. Valg af afdelingsformand (ulige år).
               På valg: Benny Præstegaard
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år). 
6. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 

Ethvert stemmeberettiget medlem af klubben kan stille op til bestyrelsen. I tilfælde af at flere kandidater end det nødvendige antal stiller op, vil der blive af holdt afstemning. 
Ønsker man at stille op til bestyrelsen, skal dette være bestyrelsen i hænde senest 12. marts. Man sender en mail til bp@favrskovesport.dk

Forslag til dagsordenens punkt 7 modtages på mail til Benny: bp@favrskovesport.dk, og skal være ham i hænde senest d. 12. marts.

De anliggender, der på generalforsamlingen kræver afstemning, afgøres ved simpelt stemme- flertal.

Vi opfordrer alle medlemmer og forældre til at møde frem, idet generalforsamlingen er en god lejlighed til at komme i dialog med både trænere og bestyrelse. 
Vi modtager gerne konstruktive kommentarer, ros og ris.

Venlig hilsen

Bestyrelsen