Brydning

For at lette arbejdet for trænere der deltager sammen med brydere ved stævner, vil vi henstille til, at betaling af startpenge foretages til træneren ved tilmelding til det enkelte stævne.