Fodbold

målsætning

Hammel GF Fodbold’s Formål

At fremme fodboldspillet – og fastholde fodboldspillet som en væsentlig fritidsbeskæftigelse – ved at skabe bedst mulige vilkår og udfoldelsesmuligheder under mottoet

“FODBOLD FOR ALLE – HELE ÅRET”

 

Målsætning for Hammel GF-Fodbold’s ungdomsafdeling
  • At virke for dyrkelse og udbredelse af fodboldsporten i Hammel og omegn. 
  • At virke til en sund og sportslig opvækst for medlemmerne. 
  • Igennem fodboldsporten at skabe socialt samvær, samt opfylde fodboldmæssige ambitioner hos medlemmerne. 
  • Gennem bedre træning og samvær at fremme medlemstilgangen, højne det spillemæssige niveau i afdelingen, for derigennem at sikre en stadig tilgang til- og forbedring af seniorafdelingen. 
Hovedmål
  • Via en smidig og velfungerende kluborganisation, at skabe velordnede forhold for trænere, holdledere samt medlemmer, således at afdelingens mål kan realiseres. 
  • Ved rekruttering af nye medlemmer, samt ved opfyldelse af eksisterende medlemmers sportslige/sociale behov, søge at opretholde og udbygge klubbens status til gavn for medlemmerne. 
  • Det tilstræbes, at “udklække” et tilstrækkeligt antal spillere til seniorafdelingen hvert år. Således at denne forstærkes og udbygges. 
  • Via træning, kampe og et aktivt klubliv, at skabe et velfungerende og kammeratligt miljø for alle medlemmer i Hammel GF Fodbold således, at klubben bliver et fast ståsted for medlemmerne.
  • Via information til trænere, holdledere og medlemmer, at sikre en velfungerende kluborganisation, samt sikre tilfredshed hos medlemmerne.