Fodbold

forældrehjælp

Årgangsopdelt forældrehjælp ifm opstart og afslutning på udesæsonen (forår/efterår).  

Arbejdsopgaver

Forårsklargøring

– Mål- og net opsætning
– Vaskning af bander og måltavle
– Opsamling af affald af hele anlægget
– Opsætning af affaldsstativer
– Opsætning af bord- og bænkesæt
– Klargøring af boldrum
– Klargøring af omklædningsrum
– Klargøring af kunstgræsbanen
– Optælling af spilletøj
– Klargøring af klubhuset
– Øvrige praktiske opgaver

Efterårsnedlukning

– Mål- og net nedtagning
– Vaskning af bander og måltavle
– Opsamling af affald af hele anlægget
– Indsamling af affaldsstativer
– Indsamling af bord- og bænkesæt
– Klargøring af boldrum
– Klargøring af omklædningsrum
– Klargøring af kunstgræsbanen
– Optælling af spilletøj
– Oprydning af klubhuset
– Øvrige praktiske opgaver

SE OGSÅ OPGAVELISTEN FOR HAMMEL GF FODBOLD: Opgaveoversigt web

 

KONTAKT

Annika Nielsen

Annika Nielsen

Telefon: 26 13 69 91
Mail: victri@live.dk

KONTAKT

Flemming Godthaab Sørensen

Flemming Godthaab Sørensen

Telefon: 51 62 61 45 Mail: flemminggodthaab@hgfhammel.dk