Fodbold

Hammel GF Fodbold INFORMERE:

Udmelding vedrørende fodbold i Hammel GF Fodbold – seneste tilretning pr. 11/6-2020

 

GENERELT:

1. Forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer, hvilket medfører nye retningslinjer for træning på Hammel Stadion.

2. Fra kommende weekend er det igen tilladt at afvikle kampe. Mange Hammel GF-hold vil derfor inden sommerferien skulle spille op til 3 kampe på henholdsvis hjemme-og udebane. Dette skriv indeholder retningslinjer for afvikling af disse.

GENERELT FOR TRÆNING:

1. Forsamlingsforbuddet er nu hævet til 50 personer, hvilket betyder de fleste årgange og hold kan træne   uden de tidligere krav omkring max 9 spillere og 1 træner pr. areal, da ingen årgange i Hammel GF Fodbold
overstiger 50 pr. træning. Der vil dog stadig være en lang række retningslinjer, som skrevet nedenfor.

2. Hver årgang vil forsat være tildelt hver sin stadionbane. Dvs. at der IKKE vil optræde ex årgang x og   årgang x på hver sin halvdel af en 11-mandsbane/træningszone.

3. Mandag-torsdag fortsat ingen adgang til omklædningsrum og WC’er – al omklædning sker hjemmefra

4. Antal pr markeret areal efter DBU’s regler er 50 personer – og træningen skal holde sig inden for dette   areal, dvs. ingen løbeture rundt på stadion eller andet.

5. Enhver træningsaktivitet bør tage hensyn til afstandsanbefalinger.

6. Under træning er sportslig, sporadisk relevant kropskontakt tilladt. Det anbefales dog, at man undgår   unødig kropskontakt, som fx gruppekram og high fives

7. Det anbefales, at hovedstød og boldkontakt med hænder (eksempelvis indkast) begrænses mest muligt. Dette gælder ikke målmanden

8. Alle medlemmer bedes vaske/spritte hænder af hjemmefra før træning.

9. Ændringer af retningslinjer vil forekomme løbende.

ANKOMST OG AFGANG FRA STADION TIL TRÆNING:
 1. Der trænes 1 time pr. gruppe, og alle hverdagstræninger opdeles i 2 timeslots: Kl. 17-18 (enkelte   årgange   fra kl. 16.30) og kl. 18.30-19.30 (enkelte årgange til kl. 20.00), indtil andet udmeldes fra de respektive
trænerteams på årgangene.

2. Spillere og trænere må max ankomme til træning 10 min. før træningsstart og skal gå direkte til tildelt træningszone. Se træningsoversigt (som Excel fil) her:

3. Indgang til Hammel Stadion sker på højre side af klubhuset, set fra parkeringspladsen.

4. Spillere skal forlade Hammel Stadion hurtigst muligt og max 10 min. efter afsluttet træning, og   træningsstedet, på udgangen på venstre side af klubhuset, set fra parkeringspladsen.

5. Forældre der aflevere deres barn i bil til træning, skal forblive i bilen ved aflevering og afhentning.

6. Det vil foreløbigt ikke være tilladt at være forældretilskuer i forbindelse med træning.

 UDSTYR:
 1. Hammel GF Fodbold vil fortsat kun stille evt. bolde og kegler til rådighed. Ingen overtræksveste og drikkedunke.

2. Vi opfordrer til at alle medlemmer medbringer egen bold hvis muligt og drikkedunk (drikkedunk udleveres ikke).

3. Medlemmer der agerer målmænd skal medbringe rengjorte målhandsker til al træning

TRÆNERE/FRIVILLIGE:
Trænerens ansvar bliver:
1. Hammel GF Fodbold anbefaler fortsat at træningen i videst mulig omfang afvikles i mindre grupper, gerne med holdinddelinger hjemmefra – de enkelte årganges trænere informere deres hold herom.
Men det er nu tilladt at afvikle træning med ex kamp på stor bane med mere end 10 personer, stationstræning   og at op til 50 personer forsamles under en trænings i deres tildelte træningszone.

2. Fortælle om regler og guide spillere

3. Afvikler træning efter gældende afstandsregler

4. Rengøre brugt udstyr efter hver træning

GENERELT OMKRING KAMPE:

1. Alle kampe afvikles uden tilskuere jf. gældende retningslinjer fra myndigheder og unionsforbund.

2. Hammel GF Fodbold har besluttet, at der kun afvikles kampe på Hammel Stadion, fredag, lørdag og  søndag, så det ikke falder sammen med hverdagstræningen.

3. Der vil max finde 2 kampe sted samtidig på Hammel Stadion, af hensyn til at sprede forsamlingsmængden mest muligt.

4. Alle anvendte omklædningsrum vil blive grundigt rengjorte efter hver anvendelse, hver dag i weekenderne. Ingen hold tildeles urengjort omklædningsrum!

HJEMMEKAMPE: ANKOMST OG AFGANG FRA STADION TIL KAMP PÅ HAMMEL STADION:

1. Kun til kampe fredag, lørdag, søndag vil der være åben for omklædningsrum (det står årgangene frit for, at lade omklædningen ske i videst muligt omfang derhjemme)

2. Spillere og trænere må max ankomme til træning 45 min. før kampstart og skal gå direkte til tildelt   omklædningsrum (se tildeling af omklædningsrum på tavlen ved omklædning 7)

3. Der vil af hensyn til gældende retningslinjer for afstandskrav være 2 omklædningsrum pr. hold. Fælles   taktikmøder holdes i det fri, ikke ved at hele holdet samles i 1 omklædningsrum!

4. Til alle kampbaner vil der være opmærket et tydeligt område til trænere og udskiftningsspillere. Det er   vigtigt at alle der ikke er inde på kampbanen befinder sig i denne træner/udskiftningszone, for ikke at omgå
forsamlingforbuddet.

5. Indgang til Hammel Stadion sker på højre side af klubhuset, set fra parkeringspladsen.

6. Spillere skal forlade Hammel Stadion hurtigst muligt og max 30 min. efter afsluttet kamp, på udgangen   på venstre side af klubhuset, set fra parkeringspladsen.

7. Forældre der aflevere deres barn i bil til kamp, skal forblive i bilen ved aflevering og afhentning.

8. Det vil foreløbigt ikke være tilladt at være tilskuer i forbindelse med kampe.

UDEKAMPE:
 1. Hammel GF Fodbold anbefaler til at flest mulige hjælper med kørsel, så færrest muligt forsamles i bilerne.

2. Retningslinjer for ”ingen tilskuere” gælder også på udebane.

3. Alle Hammel GF-medlemmer bedes rette ind og nøje følge alle anvisninger for det udehold man  besøger

TRÆNERE/FRIVILLIGE:

Trænerens ansvar ved kampe bliver:

1. Sørge for omklædning er åben for hjemmehold og udehold (2 stk. til hvert hold) og dommeromklædning.

2. At taktikmøder afvikles under åben himmel, og ikke ved at samle begge omklædningsrum efter endt omklædning.

3. At anvendt udstyr (bolde og kegler) vaskes inden gendeponering i boldrummet efter brug

4. Bakker op om afvikling af kampe uden tilskuere

5. Sørger for, at træner/ledere og udskiftningsspillere befinder sig inden for de opmærkede ”udskiftningszoner”. Her skal al ophold og opvarmning finde sted.

Læs mere om retningslinjerne her:

På vegne af fodboldbestyrelsen

Kasper Krüger

Næstformand

 

COR­O­NA: STA­TUS OG AN­BE­FA­LIN­GER

Løbende information kan også indhentes direkte fra DBU HER