Fritidspas i Favrskov.

Ny ordning hjælper børn og unge til et aktivt fritidsliv.

Fritidspas i Favrskov.

Favrskov giver mulighed for økonomisk tilskud til børn og unges fritidsaktiviteter. Ordningen har eksisteret siden 1. juni 2014 og er målrettet børn og unge, der er sårbare.

Ordningen hjælper børn til at aktivt fritidsliv

Det kan være svært for nogle børnefamilier at få enderne til at nå hinanden rent økonomisk eller af andre årsager. Med fritidspasset, en støtteordning fra 1. juni 2014, giver Favrskov Kommune sårbare børn og unge mulighed for at få tilskud til en lang række fritidsaktiviteter.

Fritidspasset består af konkret støtte til et kontingent på op til 1.000 kroner per barn per år.

Da indsatsen er målrettet børn og unge, der er særligt sårbare, bliver ansøgningerne vurderet efter sociale, adfærdsmæssige, økonomiske og pædagogiske forhold.

– Målet med ordningen er at sikre, at alle børn og unge i Favrskov Kommune har mulighed for at få et givende og aktivt fritidsliv, som kan styrke både venskaber og give dem mere energi og livsglæde i hverdagen, forklarer Anders Nørgaard (A), formand for Kultur- og fritidsudvalget.

Frivillige i foreningslivet og fagpersonale som lærere, pædagoger, SSP-konsulenter med videre, har mulighed for at ansøge om et fritidspas. Forældre kan ikke søge om tilskuddet, men kan i stedet prikke trænere eller lærere på skulderen for at få dem til at ansøge.

Faktaboks:
Læse mere om ordningen her, hvor du også kan lave en indstilling: https://www.favrskov.dk/borger/fritid-og-kultur/fritidspas
Du kan maksimalt modtage kontingentprisen i støtte, dog højest 1.000 kroner og højest modtage ét fritidspas pr. år
I helt særlige tilfælde kan du også søge om tilskud til nødvendigt udstyr
DIF og DGI administrerer lignende støtteordninger, hvor du kan søge om støtte til deltagelse i stævner/lejre og forældrearrangementer samt til uddannelse af trænere og foreningsledere