Gymnastik

Kom til generalforsamling i HGF Gymnastikafdeling og hør om alt det spændende, der er sket i år. Du har også mulighed for at give ris/ros til foreningens arbejde. Hvis man har lyst til at gøre sin indflydelse gældende i en godt fungerende og hyggelig forening, modtager vi gerne nye medlemmer i bestyrelsen.

Det foregår i Loungen i Hammel idrætscenter tirsdag d. 28. april 2020 kl. 19.00

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning for afdelingen

3. Fremlæggelse af afdelingens budget

4. Valg af afdelingsformand

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af 2 suppleanter for 1 år

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Valget af afdelingsformand og afdelingsbestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges.