Gymnastik

Certificeret Springsikker forening

SpringsikkerForening er et certifikat, der viser at foreningen har gennemgået et certificeringsforløb i samarbejde med DGI med henblik på sikkerhed og kvalitet.
Visionen for denne certificering er at foreningen skal være et sikkert sted at sende sine børn til springtræning.
Dette betyder, at instruktører er sikkerhedsmæssigt uddannet på minimum det niveau, de underviser på. Disse kurser gør instruktørerne kompetente på modtagning af spring og giver dem øget viden omkring træningsplanlægning og sammensætning.
Ud over instruktørerne kommer certificeringen også omkring de fysiske rammer i træningen. Her er tale om at redskaber, der benyttes i forbindelse med springgymnastik er i forsvarlig stand. Ligeledes gælder dette også resten af træningshallen, hvor der ingen fejl og mangler forefindes, som kan forårsage skader og ulykker ved almindelig brug.
Det sidste sikkerhedsmæssige aspekt er beredskabsplaner, hvis uheldet alligevel er ude. Disse beskriver, hvordan instruktører og bestyrelse skal agere i forbindelse med personskader herunder førstehjælp, brand og anden krise.

Kvaliteten ligger i, at der er nedskrevet procedurer, der beskriver hvordan foreningen vil opretholde den nuværende sikkerhed.