Gymnastik

Information til trænere og hjælpetrænere

Krise og skader

Godt- gørelse

DGI Kurser

Er du i tvivl om noget, fx hvilke kurser der kunne være relevante for dig, kan du altid tage fat i bestyrelsen

Hvilke forventninger har foreningen til dig som træner?

 • Møder velforberedt frem til træning
 • Deltager i trænermøderne og øvrige arrangementer 
 • Deltager i de uddannelser der kræves for at være instruktør/hjælpetræner
 • Holder orden i redskabsrum
 • Ikke benytter sin telefon under træningen.
 • Melder afbud i god tid og sørger for en afløser.
 • Sætte sig ind i HGF gymnastiks KRISEBEREDSKABS PLAN
 • Den/de ansvarlige trænere skal have en mobiltelefon til brug i nødsituationer
 • Trænere kan ikke give dispensation for eks. for lav alder ved tilmelding til hold, eller overbookning af hold. Evt. dispensation kan kun gives af formanden.
 • Vedligeholder Klubmodul med gældende mobil og mail adr. og at disse TJEKKES, det samme gælder at e-boks skal tjekkes (vedr. børneattest).

Hvad kan du forvente af bestyrelsen?

 • Vi hjælper dig i gang ved sæsonstart
 • Du kan altid kontakte os og søge hjælp
 • Har du ideer, vil vi tage dem seriøst

Regler for hallen.

 • Overhold holdets træningstid
 • Gå først ind i hallen når det er din træningstid
 • Er spejlsalen i brug, skal adgang til springsalen foregå gennem cafeteriet.
 • Brug kun indendørs fodtøj i hallen.
 • Brug hylderne til fodtøj uden for hal C.

HGF samværspolitik.

I HGF har man en fælles samværspolitik, gældende for alle afdelinger.

Se den på http://www.hgfhammel.dk/default.asp?id=1522Læs venligst denne.

Kurser.

Vi ønsker at have en høj grad af sikkerhed i gymnastikforeningen. Vi opfordrer derfor alle trænere og hjælpetrænere til at tage på kursus, og samtidig er det et krav at trænere og hjælpetrænere der har springgymnaster over 8 år har deltaget i kurser om springmodtagning. Kurset bookes gennem bestyrelsen. Kørselsudgifter til kurser kan evt. kompenseres efter forudgående aftale med bestyrelsen.

Trænergodtgørelse.

 • Der gives trænergodtgørelse efter SKATs regler
  Der kan derfor maks. udbetales kr. 5.700,- skattefrit pr. kalender år.
 • Kørselsudgifter til træning gives kun efter forudgående aftale med bestyrelsen. 
 • Ekstra træninger og øvrige arrangementer udløser ikke trænergodtgørelse.
 • Trænergodtgørelse udbetales inden jul og efter forårsopvisningen.
 • For sommersæsonen udbetales den inden sommerferien.

Trænerpleje

 • Hvis du som træner deltager på aspiranthold el. lign. kan man efter aftale med bestyrelsen få tilskud til eks. kontingent.
 • Til forårsopvisningen får alle trænere og hjælpetrænere træningstøj eks. en t-shirt, som naturligvis skal bæres til opvisningen.
 • Alle hjælpetrænere, trænere/deres ægtefæller og børn går billigt til gymnastik. Der gives rabat så der blot betales 35% af prisen, undtaget er elitehold. I skal dog selv give besked med navne og fødselsdage pr. mail til kassereren på hgfgymkasserer@outlook.dk

Børneattest.

Alle, der har med børn under 15 år at gøre, SKAL udfylde en børneattest. 

Trænerinspiration

Forsikringer

Trænere/hjælpetrænere og bestyrelsesmedlemmer er dækket under Idrættensforsikringer.

Eksempler på dækning: hjælp til kiropraktor of fysioterapeut, ødelagte briller.
Læs mere her: http://www.idraettensforsikringer.dk/Arbejdsskadeforsikring 

Ekstra træninger og opvisninger

 • Sørg for i god tid at informerer gymnasterne om evt. ekstra træninger og opvisninger, informer gerne i hold beskrivelsen om omfanget af dette.
 • Booking af trailer og redskaber – kontakt den ansvarlige for ”Opvisninger eksterne”

Brug af socialemedier m.v.

 • På hold med minimumsalder på 13 år og derover er det ok at lave en lukket facebook gruppe til intern kommunikation, hvis ikke alle gymnaster på holdet har en konto skal kommunikation gå igennem klubmodul (SMS/E-mail)
 • Det er ok at tage Situationsbilleder til de sociale medier
 • Portrætbilleder kræver samtykke
 • Holdbilleder må kræver samtykke fra samtlige på billedet
 • Læs mere: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/foreningsudvikling/kommunikation/artikler/billede-og-video-paa-nettet-hvad-siger-loven