Hammel Hestemarked
Svømmebriller
HGF Unge/Ældre
 • Tilskud til klipper til krolfbanen
 • Cykelstativer til trappe på krolfbanen
 • Renovering af klubhus på krolfbanen (maling af huset mm.)
 • Indkøb af ekstra håndvægte til gymnastik
 • Indkøb af ekstra hulahopringe til gymnastik

Herudover har vi givet “en lille én” til medlemmerne ved vores afslutningsarrangementer som tak for hjælpen.

HGF Gymnastik

Gymnsastikafdelingen har investeret i en ny trampolin, en Dorrado, hvilket er den type trampolin, der bruges til VM i trampet spring. V ved, at både gymnaster og trænere sætter pris på, at redskaberne er af høj kvalitet. Uden dette bidrag ville det være svært for gymnastikafdelingen at investere i redskaber. Vi har i gymnastik opgraderet vores redskaber til et meget højt niveau. Det har kunnet lade sig gøre på grund af overskuddet fra Hammel Hestemarked.

HGF Badminton

Badminton bruger støtten til følgende:

 • At få dygtige trænere til Hammel
 • At uddanne egne unge trænere
 • At gennemføre badminton arrangementer for skoleelever
 • At give klimmgens spillere tilbud om gratisk deltagelse i Holdbadminton
 • Gratisk deltagelse i hjemmestævner til ungdomsspillere

Tilskuddet er således en medvirkende årsag til, at vi kan tilbyde højt kvalificeret badmintontræning i Hammel

HGF Volleyball
 • Flotte nye spilledragter
 • Antenner til nettene i hallen
 • Nye kvalitetsbolde
 • Boldbur
 • Tasker til kampmateriale
 • Indkøb af diverse udstyr
 • Vært for DGI Volleyball turnering

Udover penge fra arbejde ved Hestemarkedet har vi også haft helt med at bruge pladsen og området til at få gjort reklame for vores afdeling, derved få nyt medlemmer og udbredt sporten Volleyball.

HGF Løb og Motion

I Løb og Motion har vi haft stor glæde af de penge som Hestemarkedet har “kastet” af sig til vores afdeling. Vi har kunnet få uddannet løbetrænere, vi har kunnet tilbyde et antal gratis løb i løbet af sæsonen for medlemmerne, vi har afholdt arrangementer med medlemmerne, hvor vi har kombineret løb me det socialt samvær, hvor der har været en minimal egenbetaling. Så det har en stor betydning for vores aktivitetsniveau, at vi modtager midler fra Hestemarkedet.

HGF Håndbold

I Hammel GF Håndbold benytter vi overskudsdelingen til følgende ting/aktiviteter:

 • Busser til opstarts- og afslutningsstævner
 • Træningsrekvisitter
 • Bolde i mange størrelser
 • Ungdomsafslutning
 • Diverse sjove aktiviteter
 • Trænerkursus
 • Åben Idræt
 • Udvikling af spillere og trænere
 • Samt andre aktuelle ting
HGF Karate

Som en lille afdeilng har vi sørget got at investere i konkrete ting, så de har kunnet gøre glæde på en synlig måde og ikke kun indgået i “almindelig drift”. Pengene har eksempelvis bidraget til investering i kampmåtter, Go-Pro kamera og højttalere.

Vi er især glade for, at Hammel GF arrangerer Hestemarkedet fordi det profilerer os i lokalsamfundet og det bemærkes, at man som en lille klub er en del af dette fællesskab.

HGF Svømning

I svømmeafdelingen gik bidraget i starten til rekvisitter og uddannelse til trænerene – det gør “bidraget” stadig, udover at vi også ØREMÆRKER vores bidrag fra Hestemarkedet. I år giver vi vores motionshold en oplevelse i Mariager Saltcenter. Sidste år købte vi svømmebriller til alle vore baby- og børnehold. Vi delte ca. 500 briller ud og det var en stor succes. Det er en ære at være med til at bidrage til fællesskabet i HGF og de frivillige ved at de støtter en forening med muligheder og en fremtid.

HGF Fodbold

Hos fodbold er støtten bl. A. Brugt til:

 • Ungdomsarbejde
 • Årlig Ungdomsturnering i Ålborg
 • Indkøb af nyt spilletøj
 • Ungdomsafslutning med Sommerfest
 • Udlandstur
 • Indkøb af diverse udstyr
 • Undersøgelse af klubbens DNA
 • Køb af hjertestarter
 • Boldrum renovering
 • Indkøb af boldvogne, skabe mm.
 • Støtte til Hammel Kunstgræsbane