Hammel Hestemarked

OM HAMMEL HESTEMARKED

Næstformanden i Landboforeningen forsøgte at overtale sin bestyrelse til at lave et hestemarked i Hammel. Da dette ikke kunne lykkes, så blev ideen givet videre til Hammel Handelstandsforening.

Succes allerede det første år
Hammel Handelstandsforening arbejdede videre med idéen, og i efteråret 1972 var Handelstandsforeningen klar til at gennemføre det allerførste Hestemarked.

Man havde nøje overvejet, hvornår det bedste tidspunkt ville være til at afholde markedet.

Efter grundig undersøgelse af andre markeders tidsmæssige placering – og hvornår vejret ville være det bedste til et marked, så blev det besluttet, at den første weekend i september var et godt tidspunkt – der ville høsten også være i hus.

Alle gode hoveder blev lagt i blød for at stable et markedsprogram på benene. Markedsarealerne var lånt af Hammel Kommune, og det dengang nødvendige mandskab blev fundet blandt medlemmerne af Handelsstandsforeningen.

Der var gratis parkering men opkrævet en entré på 5 kroner for at komme ind om lørdagen.

Da der ikke var noget der hed reservering af stadeplads eller forudbetaling, var man om morgenen noget spændte på, hvordan det ville gå.

Hele udvalget var mødt frem kl. 06.30 og vejret var ikke for godt. Humøret steg kraftigt omkring kl. 07.00 da de første hestehandlere og kræmmere begyndte at ankomme til pladsen. Det første marked kom således til at gå over al forventning.

I 1975 blev der indledt et samarbejde med Hammel GF, og det samarbejde var til stor gavn for begge parter.

Hammel GF overtager eneansvaret
Dette samarbejde fortsatte frem til januar 2013, hvorefter Hammel GF er blevet eneansvarlig for at udvikle, planlægge og gennemføre Hammel Hestemarked. Hammel GF har til det formål nedsat en styregruppe, hvorunder der er etableret en række underudvalg. Hertil knytter sig 300 – 400 frivillige hjælpere, der med stor glæde, energi og entusiasme bruger deres fritid på at gøre Hammel Hestemarked til en kæmpe byfest. Uden denne enorme frivillige indsats var Hammel Hestemarked en umulighed!

Det gode samarbejde med Handelstandsforeningen fortsætter, da meget af det udstyr og inventar, der anvendes til Hestemarkedet, tilhører Handelsstandsforeningen.

Ændring af markedspladsen
Favrskov kommune udvidede i 2016 den sø der er på markedspladsen til cirka den 3 dobbelte størrelse, så hele kræmmerarealet på græsset ned mod søen ikke længere kunne bruges til kræmmerne. 

Det bevirker, at markedspladsen efter 40 år undergik en fornyelse, men ny muligheder.

Tivoli blev på den plads, som det altid har været på. Kræmmerne på asfaltarealet vilel også blive på samme plads.

De kræmmere, der har været på græsset ned mod søen –  det er pladser med nummer fra 250 til 475 – ville blive flyttet over på det græsareal, der er bagved Pariserhjulet.

Det ville give en mere sammenhængende kræmmerplads, og da den plads er på en sydvendt skråning, vil den ikke være så modtagelig for regn.Herudeover undergik der også forandringer for Festpladsen og med spiseteltene. 

Ansvarlig arrangør:   Hammel Gymnastik Forening

 

 

adresse

Markedspladsen,

Thorsvej 4, 8450 Hammel

TELEFON

24 43 19 50

Email

post@hammelhestemarked.dk