Karate

Dette års danske seminar med Iain er åbent for alle med interesse i praktisk anvendt karate.
Eneste krav er at man er fyldt 15 år.

Hovedtemaet for seminaret er Rohai / Meikyo, som er en familie af kata fælles for mange stilarter!
Der er mange forskellige versioner af denne kata, men de menes alle at kunne spores tilbage til trane-inspirerede systemer udbredt i Okinawas Tomari region.
Vi vil sammenligne de funktionelle anvendelser af Itosu (Wado), Matsomora (Shito-Ryu og Tang Soo Do)
og Gusukuma (Shotokan) versionerne af denne kata.
Der kræves ingen forudgående kendskab til disse kata for at være med.

Disse trane-inspirerede kata indeholder nogle meget anvendelige og interessante applikationer, og giver indsigt i den tidlige ud-
vikling af karate. Seminaret vil således også blive en interessant udforskning af “Tomari-Te”-indflydelsen på moderne karate.
Vi vil også se på, hvordan disse metoder med fordel kan trænes med moderne udstyr som plethandsker.
Derfor vil der hver dag være en session tilegnet anvendelsen af plethandsker i trænin-
gen både i forbindelse med kata-træning og general udvikling af kraftgenerering.

Program

Lørdag den 8. februar
Kl. 11.00-13.30: Rohai /Meikyo Bunkai – Del A
Kl. 13.30-14.30: Pause
Kl. 14.30-16.30: Plethandsketræning for Rohai / Meikyo

Søndag den 9. februar
Kl. 09.30-12.00: Rohai /Meikyo Bunkai – Del B
Kl. 12.00-12.45: Pause
Kl. 12.45-15.00: Plethandsketræning for “max impact”

Adresse
Rønbækskolens gymnastiksal
Ådalsvej 100
8382 Hinnerup, Danmark

Pris og registrering (Man sørger selv for tilmelding til Hinnerup Karate og transport til Hinnerup)
Prisen for begge dage er 600 kr. og 400 kr. for én dag.

Registrering til seminaret skal ske på e-mail til info@hinnerup-karate.dk inden den 30. januar, og betaling
for seminaret indbetales til vores bankkonto med reg.nr. 5075 kontonr. 0001196127.
For yderligere information kan vi kontaktes på e-mail info@hinnerup-karate.dk eller mobilnummer +45 22 86 67 03 (Jan Drachmann).