Løb & Motion

Løberuter

Cross rute

Ruten følger mountainbike sporet bag ved klintholm

 

Begynderrute 1 – Præstens Bøg

 Klik for at se ruten

Distance 3650 m.
Start og mål: Hammel Stadion ved flagstangen.
Fra stadion af Gl. Randersvej, efter Randersvej TH,
ved Præstens Bøg TV (1. vej), hjem af Gl. Randersvej.

 

Begynderrute 2 – Frijsenborgslot

klik for at se ruten

Distance 5300 m.
Start og mål: Hammel Stadion ved flagstangen.
Efter Randersvej TH, 1. vej efter slottet TV.
Rundstrækningen fra Randersvej er nøjagtig 3 km.

 

Begynderrute 3 – Dyrehaven

klik for at se ruten

Distance 7500 m.
Start og mål: Hammel Stadion ved flagstangen.
Samme tur som begynderrute 2 forbi slottet,
der fortsættes lige ud til Pøt Møllevej,
der drejes TV efter dyrehaven.

 

Frijsenborgløb – Børneløb 3 km

Klik for at se ruten

Distance 3000 m.
Start og mål: Hammel Stadion ved flagstangen.
Gl. Randersvej til Selskabstien, 1. vej TH (ved bom),
TV før bakken ved grusgraven, herefter 1. vej TV,
hjem via Selskabsstien.

Frijsenborgløb – 6 km

Klik for at se ruten

Distance 6000 m.
Start og mål: Hammel Stadion ved flagstangen.
Ad Gl. Randersvej, krydse Randersvej, TH,
forbi slottet og 1. vej TV. Når man kommer hjem
til stadion skal man rundt om både den gamle stadion
(ved tennisbanerne) og den nye stadion.

 

Gammel Frijsenborgløb – 12 km

Distance 12000 m.
Start og mål: Hammel Stadion ved flagstangen.
Følger 6 km forbi slottet, herefterløbes ned mod
Stenbækken til Granslev å dal, forbi Marsk Stigs Kilde,
Pøt Mølle Bakken, TH før dyrehaven, af smal sti tilbage
til Stenbækken og hjem af samme vej som 6 km ruten.

 

Gammel Frijsenborgløb – ½ Marathon (21,1 km)

Distance 21100 m.
Start og mål: Hammel Stadion ved flagstangen.
Følger 12 km ruten til Pøt Mølle, her drejes TV af Kragelundsvej,
efter ca. 2 km drejes TH af skovvej, hvorefter der løbes ca. 8 km
i Haurum Skov i kuperet terræn. Hjem via Pøt Mølle Bakken,
TH efter Dyrehaven, herefter 2. vej TH, de sidste 3 km er lig 12 km ruten.

Pøtmølle – 11 km

Distance 11000 m.
Start ved Hammel Stadion ved flagstangen.
Det er denne rute der oftest løbes til fællestræning.
Turengår af Gl. Randersvej, Randersvej krydses,
– TV – herefter via Stenbækken til Granslev å dal,
forbi Marsk Stigs Kilde, Pøt Mølle bakken og hjem
forbi slottet, der sluttes med en tur rundt om stadion.

 

Frijsenborgløbet – 15,1 km

Distance 15100 m.
Start og mål ved Klubhuset på Hammel Stadion.
(Under opdatering)

5 km klubmesterskab

Følg ruten rundt om slottet og en sløjfe rundt om dyrehave.

 

Vrangstrup-Skjød – 24 km

Distance 24000 m.
Start og mål ved Klubhuset på Hammel Stadion.
TV efter Randersvej, via Stenbækken til Granslev å dal,
forbi Marsk Stigs Kilde til Pøt Mølle, via Gejlund Bakker (vildsvin)
til Torup Bro, efter broen holdes TH til man kommer til Vrangstrup,
her løbes til højre mod Granslev, efter kirken TH mod Skjød,
i Skjød TH ad Glæsborgvej, TH mod Pøt Mølle, op ad
Pøt Møllebakken, TH efter dyrehaven, hjem via slottet. 

Pøtmølle – Skjød vejen 

Distance 11300 m.
Start ved bommen for enden af Gl. Randersvej.
Ruten går via Stenbækken, Granslev å dal (Marsk Stigs Kilde)
til Pøt Mølle, herefter 1. vej TV, til Skjødvejen – TV, ca. 75 m på denne –
TV mod Pøt Mølle, hjem via Pøt Mølle bakken og slottet.

Kragelund

Distance 12000 m.
Start og mål ved bommen for enden af Gl. Randersvej.
Der løbes TV ca. 500 m efter Randersvej (hulvej, der fører ned til
engvejen i Granslev å dal). Denne følges forbi Marsk Stigs Kilde
til Pøt Mølle, her løbes TV gennem Gejlund bakker (vildsvin).
1. vej TV hvor åen krydses (S-bro), 1. vej TV mod Kragelund og
til asfaltvejen, TH af engvejen modsat Marsk Stigs Kilde,
og ad Stenbækken ved toppen af bakken TV, hjem via slottet.

Stjerneløbet

Distance 11000 m.
Stjerneløbet er et anderledes løb, der afvikles hvert år,
normalt den sidste tirsdag i april. Start og mål er overfor Pøt Mølle.
Distancen er 11 km og består af 3 forskellige ruter, der alle skal gennemløbes.
Ved udlevering af startnummer får man oplyst i hvilken rækkefølge man skal løbe ruterne.
Rute 1 – 3,0 km:
Man drejer op ad Pøt Mølle Bakken og drejer straks TV, hvor der er en
hård stigning op mod Frijsenborgvej, der drejes TV og der løbes ca. 75 m på denne,
hvorefter man drejer TV, herfra det går nedad mod startstedet.
Rute 2 – 4,4 km:
Man løber i engen langs Gejlund Bakker, hvor der er fritgående vildsvin,
man krydser åen ved S-bro, og løber ad 1. vej TV op ad (ca. 500 m) forbi Kragelund,
ved asfaltvejen drejes TV, hvorefter det går nedad mod startstedet.
Rute 3 – 3,6 km:
Man løber mod Kragelund og drejer af 1. vej TV og løber i engen på
begge sider af åen. På hjemturen løber man forbi Marsk Stigs Kilde.
Denne tur er næsten flad.

Torup Bro – Kragelund 15,3 km

Distance 15300 m.
Start og mål ved bommen for enden af Gl. Randersvej.
TV efter Randersvej, via Stenbækken til Granslev Å dal,
forbi Marsk Stigs kilde til Pøt Mølle, TV mod Gejlund bakker (vildsvin),
efter Torup bro TV, løb langs engen til hvor 2 veje mødes, her løbes lidt TH,
efter ca. 800 m TV mod Kragelund, TH mod asfaltvejen, TV, hvor vejen svinger
TV løbes TH langs ådalen, via Stenbækken, for toppen af bakken TV, via slottet hjem.

Urmosen – Søbygårdsø 23,2 km

Distance 23200 m.
Start og mål ved bommen for enden af Gl. Randersvej.
Forbi slottet, TH ad Pøt Møllevej, TV ad Linen, forbi Jernit,
hvor Linen svinger TV drjes TH, Postvejen krydses, forbi Døjet
til Fuglsangvej,
TH, ved Dyrhuset TV, 2. vej TH, ved Voldby Hovvej TV,
efter ca. 75 m
TH gennem Urmosen, Mosevej mod Hammel, forbi Gjerngården
ad Jægervej,
Skolestien krydses, Sti til Anbækvej (v. Shell), Industrivej,
TV ad Vadstedvej,
TH mod Søbygård, efter Søbygård TH, i Tulstrup TH, følg
cykelstien 500 m til
selskabsstien 1. vej TV, denne følges hjem.
Drejes TH før søen forkortes ruten med ca. 4 km.