Løb & Motion
Der indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hammel GF Løb & Motion

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.30, Klubhuset, Stadionvej 7, 8450 Hammel.

Gældende COVID-19 restriktioner overholdes.
Hvis forsamlingsloftet tillader det er vi i klubhuset - ellers afholdes generalforsamlingen udendørs under halvtaget.
Generalforsamlingen er kun for medlemmer. 

Dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Årsberetning for afdelingen v/formanden
3 Fremlæggelse af afdelingens budget for 2021/2022
4 Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er: Lene Baastrup. Hun genopstiller ikke.
5 Valg af 2 suppleanter for 1 år
6 Indkomne forslag
7 Eventuelt

Eventuelle forslag til generalforsamling indsendes pr. mail til formanden senest en uge før generalforsamlingen: kdu@aarhus.dk

Der vil blive serveret kaffe/the og kage.
Hammel, 3. maj 2021

Bestyrelsen

Vedtægter: https://hgfhammel.dk/wp-content/uploads/2020/08/Hammel-GF-vedt%C3%A6gter-underafdelinger.pdf