Referat af generalforsamlingen 30. maj 2018. 

 • Valg af dirigent
  1. Allan Bo Andreasen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed gyldig.

 

 • Forretningsudvalgets beretning om foreningens virke
  1. Hovedformand Mogens Lyngby berettede om året der gik i Hammel Gymnastik Forening. Beretning: Den 100 årige

 

Årsberetning 2017/18

Jeg står her og aflægger beretning for en 100 årige, en 100 årige i absolut topform.  Hammel GF har vel aldrig været så aktiv, som tilfældet er i øjeblikket. Klubbens 100års jubilæum bliver fejret hen over hele året. Samtidigt er vi som altid meget aktive i vandet, i hallerne, på banerne og også uden for banerne.

Senest i efteråret står der et spritnyt Crossfit anlæg og strandbaner klar ved stadion.

Favrskov kommune giver 500.000 kr. til anlægget og Hammel GF kommer selv med 200.000 kr. Det bliver et område, som alle kan få glæde af. Vi håber at kunne indvie anlægget søndag den 26. august, samme dag som vi holder Åben Idræt outdoor ved stadion. Men vi får travlt, hvis vi skal nå det. Senere på året vil vi fejre Hammel Gymnastik Forenings 100 års fødselsdag. Hvornår og hvordan finder vi udad senere, vi skal nok nå det.

Tak til hovedbestyrelsen for godt samarbejde. Når vi arbejder sammen og hjælper hinanden, opnår vi store resultater. Vi prøver altid at tage hensyn og give plads til hinanden.

Tilbageblik på sæsonen 2017/18

I august ansatte vi Allan Bo som forenings- og eventchef, det har på alle måder været godt, og øget vores aktiviteter både i antal og kvalitet. Det skal gerne være en hjælp til alle afdelinger og udvalg, hvilket jeg også oplever, at det er. Der er ikke længere langt fra ide til planlægning til gennemførsel til opfølgning.

1.januar blev Favrskov brydning en del af Hammel GF. Få ildsjæle, der kæmper for deres idrætsgren, det fortjener alt den hjælp, vi kan give. Det var flot, at karate afdelingen tilbød, at dele hal med bryderne. Det er ægte Hammel GF ånd!

1.januar bød vi også velkommen til Favrskov E-Sport. Vi investerede 250.000 kr. til et top tunet E-Sport center med plads til 20 spillere ad gangen. Med ca. 80 medlemmer, hvor mange er ukendte med idræt i forening, så var det rigtigt at starte E-Sport op i Hammel GF.

Vi afholdte igen hestemarked, og det var en kæmpe succes. Udover, at det er godt for Hammel GF og det også godt for både Hammel by og Favrskov kommune, at dette kæmpe set up år efter år sætter Hammel på landkortet – og jeg har hørt, at dette års hestemarked ikke bare bliver godt – men rigtig godt.

HAMMEL GF IDRÆTSPRISER

Idrætspriserne for sæsonen 2016/17 blev overrakt til hestemarkedet, følgende blev hædret:

Lederpokalen:                        Tommy Boye, fodbold

Trænerpokalen:                      Torben Korsgaard og Karsten Korsgaard, håndbold

Ungdomspokalen:                  Ditte Kornbeck, svømning

Årets idrætspræstation:          Herre håndbold holdet under Torben & Karsten Korsgaard

STADION

Vi har jo et dejligt stadion-område, masser af aktivitet, et rigtigt klubhus, og baner, der dog trænger til pleje, det er ude af vores hænder, og et problem i hele kommunen.

Vi har en lækker kunstgræsbaner, der for længst har vist sin berettigelse, ikke mindst i et regnfuldt efterår. Nu kommer der Crossfit anlæg og strandbaner i efteråret.

Udvidelsen af parkeringspladsen er så småt gået i gang.

HAMMEL IDRÆTSCENTER

Vi har samarbejdet med HIC i flere sammenhænge bl.a. med Legeland, julefrokost, og der er lavet endnu flere aftaler fremadrettet. Hammel GF´s viser altid stolt vores hjemmebane frem, når vi har gæster til kampe, stævner, opvisninger og lign. Vi vil så gerne markere, at HIC er vores hjemmebane, mon ikke det snart er tid for dette, vi har i hvert tilfælde nogle gode ideer.

SPORTSLIGT

Vi er så mange, og der så mange resultater, at det er svært at fremhæve nogle få. Det vigtigste er, at vi alle løbende udvikler os, og at man er glad for at dyrke idræt i Hammel GF. Vi har fejret oprykninger, sejre, forbedringer, og talenter der viser sig frem i større klubber. Det er godt gået af vores afdelinger.

MEDLEMSUDVIKLING

AKTIVE 2015: 3674

AKTIVE 2016: 3635

AKTIVE 2017: 3512 tilbagegang 123 medlemmer pr 31-12 2017 (E-Sport og brydning) tæller ikke med.

Vi kommer til at se på, om vi kan vende dette. Ingen tvivl om, at vi skal arbejde mere på tværs af afdelingerne, men nu skal vi lige have overstået et jubilæum.  Måske skal vi også til at se på bestyrelsesarbejde. Hvert forår går jagten ind på at finde nye personer til at besætte diverse poster i bestyrelserne i hver afdeling og udvalg. Det er altså over 80 personer, måske er det nemmere at finde folk til f.eks.
sports- eller stævneudvalg. Vi kommer til at se på det.

JUBILÆUM

Vi er midt i et 100-års jubilæum. Vi har haft mange besøg: mesterskaber, stævner, opvisninger, landshold, superliga hold, besøg af verdensstjerner, banko, DMmesterskab, og vi fortsætter med juni Rock, sodavandsbal, ungdomsbal, julefrokost, Julebal, hestemarked, og ikke mindst Frivillighedsfest. Ja vi keder os ikke i Hammel GF.

SAMARBEJDE

HAMMEL GF bakker op om idrætslinjen på Skovvangskolen
Vi er medlem af Favrskov idrætssamvirke, sjovt nok talte vi mere med og om Favrskov idrætssamvirke, da vi ikke var medlemmer.

Vi samarbejder med HIC og deres personale

Vi samarbejder med Hammel Handel

Vi samarbejder med alle vores sponsorer

Vi samarbejder med DGI og DIF, og kommunen, der har øget indsatsen med at ansætte en idrætskonsulent.

 

ØKONOMI

Der er styr på økonomien. Mere om det senere på generalforsamlingen.

Tak

Tak til alle aktive medlemmer. Tak til over 920 frivillige, uden Jer ingen sport i Hammel GF. Vi vil gøre det nemmere at være frivillig. Tak til alle trænere, holdledere og instruktører. Tak til hovedsponsor Sparekassen Kronjylland og alle de mange sponsorer for støtten. Tak til vores to ansatte, for godt samarbejde Tak til de hårdt prøvede dommere. Hammel skal være et godt sted at dømme

Tak til HIC´s personale for god service, Tak til Team Banko

HUSK NU, BAK OP OM HAMMEL, VORES BY

 1. Der var ingen uddybende spørgsmål til årsberetningen, men en anerkendelse af det flotte arbejder der i årets løb er udført af foreningens event- og foreningschef Allan Bo Andreasen.
 • Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt orientering om det kommende års budget
  1. Kasser Poul Erik Andersen fremlagde det reviderede årsregnskab der blev godkendt uden yderlige kommentarer. Herefter orienterede Poul Erik Andersen om det kommende års budget.
 • Valg af formand (ikke på valg i år)
  1. Formanden var ikke på valg ved årets generalforsamling
 • Valg af øvrige forretningsudvalgsmedlemmer
  1. Kasser Poul Erik Andreasen, menigt medlem Alf Graugaard og menigt medlem Uffe Lund

Portz var på valg. Alle tre medlemmer modtog genvalg og blev valgt uden modkandidater

 • Valg af 2 forretningsudvalgssuppleanter
  1. Jesper Balker blev valgt som 1. suppleant til forretningsudvalget.
  2. Peter Rafn blev valgt som 2. suppleant til forretningsudvalget
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  1. Ove Kyhl og Lars Husum blev genvalgt som revisor
  2. Børge Skouborg vil valgt som 1. revisorsuppleant
 • Behandling af indkomne forslag
  1. Der var forslag om ændring af regnskabsperiode. Forslaget var lovligt indvarslet og blev vedtaget så regnskabsperioden rykkes til 1. juli til 30. juni. Fristen for afholdelse af generalforsamling i underafdelingerne rykkes til 30. september.
 • Eventuelt
  1. Der var inden emner under eventuelt