Vandrepokal af Gunnar Christensen.

Vandrepokal indstiftet af en “gammel” Hammel dreng, der gennem mange år var aktiv i HGF og pokalen blev første gang uddelt ved generalforsamlingen i 1979.

Pokalen gives til en træner/instruktør eller holdleder, som påskønnelse for en engageret og dygtig indsats i Hammel GF.

Hovedbestyrelsen har besluttet at pokalen fremover uddeles i forbindelse med Hammel GF’s Hestemarked og første gang vil ske i september 2014.

Ansøgningsskema – klik her.

1979 Hakon Nielsen HGF Fodbold  
1980 Eva Ostertag HGF Gymnastik  
1981 Birte Hansen HGF Badminton & Gymnastik  
1982 Lars Dalsgaard HGF Fodbold  
1983 Niels Larsen HGF Fodbold  
1984 Leif Louring HGF Badminton  
1985 Jens Bjerregaard HGF Volleyball  
1986 Jørgen Olesen HGF Badminton  
1987 Stig Tscherning Rasmussen HGF Volleyball  
1988 Niels Jensen HGF Badminton  
1989 Ivan Leth HGF Fodbold  
1990 Flemming Drachmann HGF Fodbold  
1991 Birthe Linnet Møller HGF Gymnastik  
1992 Jørgen Nielsen HGF Fodbold  
1993 Leif Andersen HGF Badminton  
1994 Niels Just HGF Fodbold  
1995 Anna Jørgensen HGF Volleyball  
1996 Marianne Abrahamsen HGF Håndbold  
1997 Helmer Nielsen HGF Fodbold  
1998 Ingrid Kilsgaard HGF Håndbold  
1999 Steen Jessen HGF Svømning  
2000 Peter Schouborg HGF Løb & Motion  
2001 Lars Sørensen HGF Badminton  
2002 Inger Petersen HGF Badminton

2003

Lene Skouborg modtog på generalforsamlingen Vandrepokalen til en HGF leder skænket af Gunnar Christensen.

Gunnar Christensen, var i sine unge dage en meget aktiv idrætsudøver i HGF Fodbold. 

HGF Badminton har givet Lene disse ord med på vejen: Lene, du har gennem de seneste 10 år lagt et stor og uegennyttigt arbejde i HGF-badmintons motionsafdeling. Lene har gennem alle årene stået for registreringen af klubbens motionister samt udsendelse af tilmeldinger og girokort til såvel nye som nuværende medlemmer.

I 8 år har Lene været medlem af motionsudvalget, hvor du har udført alt sekretærarbejdet, og samtidig har du selv været aktiv badmintonspiller i mange sæsoner, samt været holdleder for både et træningshold og et turneringshold.

Lenes virke i HGF-badminton har altid været kendetegnet ved en positiv indstilling til arbejdet samtidig med at “tingene skal være i orden”. Du spreder gennem sin fremtoning og smilende adfærd liv og smittende engagement og vi glæder os over, at du fortsat vil være aktiv i klubben.

2004

Henning Hammershøj

2005

Henning Rasmussen modtog på generalforsamlingen Vandrepokalen til en HGF leder skænket af Gunnar Christensen.

Gunnar Christensen, var i sine unge dage en meget aktiv idrætsudøver i HGF Fodbold.

HGF Badminton har givet Henning disse ord med på vejen: Henning har efter 6 års virke valgt at udtræde af bestyrelsen i HGF Badminton. I den forløbne tid har Henning været ungdomsudvalgsformand i 1 år og herefter 5 år som formand.

Gennem hele perioden har Henning udvist en entusiasme, og engagement i badmintonafdelingens arbejde på et niveau, der ligger langt ud over, hvad der kan betegnes som normalt for et fritidsarbejde.

Med sin positivitet og sin energi er dette i stor grad smittet af på såvel resten af bestyrelsen som på afdelingens medlemmer i den allerbedste positive ånd, hvilket også kan ses af den udvikling, og det aktivitetsniveau, der præger afdelingen.
Der hersker ingen tvivl om, at Henning er gået 100 % helhjertet ind for arbejdet – og har været en stor drivkraft og igangsætter – men samtidig på den allermest positive måde har formået at stille både krav og forventninger til sine omgivelser. Den drilagtige og til tider drengede måde at takle situationen på, har været med til at skabe et godt og sjovt arbejdsklima – uden man dog nogensinde har været i tvivl om seriøsiteten der ligger bag. Henning har udvist en fantastisk tillid til såvel div.ledere – trænere medlemmer og øvrige – ved klart at tilkendegive, at når en opgave er uddelt, så forventes den også løst, uden at det er nødvendigt at følge op herpå.

Allerede ca. 1 måned efter Hennings indtræden i bestyrelsen for HGF badminton, og som fungerende ungdomsudvalgsformand, fornemmede man hvor det bar hen – med sit organisatoriske talent og et godt overblik, lykkedes det allerede i første sæson at få en masse nye medlemmer fra områder af Hammel by, hvor afdelingen tidligere havde været dårligt repræsenteret. I årene som formand, har Henning påtaget sig opgaver der ligger langt ud over formands opgaver, herunder har Henning været særdeles aktiv på sponsorsiden, og har aldrig lagt skjul på at for at nyde må man yde – med andre ord – hele afdelingen er blevet involveret, og det har ikke altid været nemt at få medlemmerne til at deltage i de frivillige opgaver, men med Hennings utrættelige energi, så er det altid lykkes at komme i mål.

Der hersker ingen tvivl om, at Hennings arbejde i HGF badminton har løftet afdelingen op på et niveau, som nok ingen havde forventet for 6-8 år siden – kontakten og samarbejdet f. eks. Dansk Badminton Forbund er intensiveret, og forbundet ser med respekt og seriøsitet på klubben og det arbejde der bliver lagt for dagen, hvilket vi bl.a. kan se af de mange arrangementer, vi får lov at være værtsklub for – endvidere lytter forbundet meget til de ting vi har at sige – med andre ord – den konstruktive måde som Henning arbejder på gør, at Hammel i høj grad er markeret på landkortet.
Med sit skarpe øje for fremtiden – og et samfund i stadig forandring er Hennings arbejde præget af nye tiltag og nye ideer – og en stadig påmindelse om, at tingene ikke må gro fast – en af Hennings standardsætninger lyder: Ingen udvikling er det samme som afvikling.

Et glimrende eksempel på Hennings energi og virkelyst, ser vi her en uge før hans fratræden som formand, hvor Henning med stor interesse involverer sig i det nye halprojekt C, indkalder dele af bestyrelsen for at diskutere konstruktive ændringsforslag og nye ideer for derefter samme aften kl. 22.00 holder møde med formanden for den nye institution.

 

2006

Poul Erik Andersen modtog i forbindelse med Hammel GF´s årlige hovedgeneralforsamling i maj måned, en påskønnelse for sin store indsats som bl.a. hovedkasserer i Hammel GF siden 1986 og kan således fejre 25 års jubilæum som hovedkasserer i forbindelse med hovedgeneralforsamlingen 2011, for han blev genvalgt for en ny 2-årig periode på generalforsamlingen. 

Poul Erik Andersen blev udnævnt som æresmedlem af Hammel GF og modtog diplom og blomster af af hovedformand Henrik Larson, som begrundede udnævnelsen over for de fremmødte medlemmer.

2007

Modtager af Gunnar Christensen’s lederpokal Inger Bæk

Badmintonafdelingen vil gerne indstille Inger Bæk til at modtage en lederpokal som hvert år deles ud på hovedgeneralforsamlingen.

Inger Bæk har siden 1994 været kasserer og medlem af badmintonbestyrelsen. 

Badmintonafdelingens økonomi er med Inger Bæk som kasserer i ualmindelig gode hænder. I snart 13 år har Inger Bæk på allerbedste vis ledet badmintonafdelingens økonomi. Det er Inger, som sørger for kontakten til hovedafdelingens kasserer. Det er også Inger, som står for at sende opkrævninger af medlemskontingenter til senior- og ungdomsafdelingen ud. Og det er Inger, som hvert år laver et udkast til budget, som bestyrelsen herefter vedtager uden de store kommentar, idet budgettet er gennemarbejdet. Samtidig er det Inger, der sørger for at betale de daglige udgifter. Endelig er det også Inger, som laver afdelingens årsregnskab.

Inger Bæk er også et meget aktivt medlem af badmintonafdelingens stævneudvalg. Sammen med Inger Petersen og gemalen Lars Sørensen er det Inger, som trækker det store læs ved Hammel GF’s tre-fire årlige store badmintonstævner. Stævner, der i parentes bemærket, også kan være med til at tjene penge hjem til afdelingen. Inger er blandt andet fast inventar i stævneledelsen ved stævnerne. Inger nøjes ikke med en vagt på tre-fire timer. Nej, hun plejer at være der fra tidlig morgen til sen aften.

I bestyrelsen ”nøjes” Inger Bæk heller ikke med at være kasserer. Hun giver gerne sin kvalificerede mening til kende om alle de mange emner, som en afdelingsbestyrelse nu arbejder med i løbet af et år. Bl.a. har hun mange gange repræsenteret badmintonafdelingen ved diverse årsmøder og generalforsamlinger i DGI-regi, Danmarks Badminton Forbund og Hammel Idrætscenter.

Man kan også regne med Inger, når der er brug for en hånd ved arrangementer, hvor badmintonafdelingen udfører arbejde for at tjene penge. Således er hun en af de trofaste hjælpere ved Hammel Hestemarked, hvor Inger blandt andet er barformand søndag eftermiddag i hal B.

Som det fremgår af ovenstående er Inger Bæk på alle måder et stort aktiv for badmintonafdelingen. Vi håber sandelig også, at hun er klar til at fortsætte arbejdet i mange år endnu i bestyrelsen.

På trods af alt foreningsarbejdet får Inger Bæk også selv tid til en gang badminton på et af motionsholdene.

Venlig hilsen

Ole Nørgaard
Formand for badmintonafdelingen

2008

HGF fodboldafdeling indstiller Eva Sørensen til modtager af Gunnar Christensens Vandrepokal 2008

Fodboldafdelingen har valgt at indstille Eva Sørensen til Gunnar Christensens vandrepokal, for sin store indsats i fodboldafdelingen siden 2000, hvor Eva blev valgt ind i fodboldbestyrelsen. 

Efter 5 år i bestyrelsen trådte Eva ud af bestyrelsen, men fortsatte med at være kasserer for fodboldafdelingen og vi overtalte hende ligeledes til at være bestyrelsens sekretær og dermed deltager hun alligevel i bestyrelsens møder.

Eva var med til at starte Mini-Cup’en op, som blev afviklet på Hammel stadion med deltagelse af rigtig mange ungdomshold fra de omkringliggende klubber og det kørte fint i flere år. 

Eva har været holdleder for junior damer og været med som frivillig hjælper i forbindelse med det årlige hestemarked i mange år.

Eva er fodboldafdelingens blæksprutte, problemløser, kald hende hvad I vil, men hun er der altid, når der er brug for hjælp og takler de problemer/opgaver, hun bliver stillet over for i dagligdagen og ved besøg på Hammel stadion.

Eva melder sig når der skal bruges frivillige til arbejdslørdage i klubhuset eller når der mangler en til at passe kantinen.

Ud over det frivillige arbejde i fodboldafdelingen, har hun også taget sig tid til at være håndboldtræner i 5 år i håndboldafdelingen og senest er hun med i en arbejdsgruppe (aktivitetsgruppen) i håndboldafdelingen.

Det er således en meget aktiv og højt værdsat person vi indstiller til årets Gunnar Christensen pokal. 

Per Hausmann
Fodboldformand

Birgit Bak, HGF Svømning modtog Gunnar Christensens vandrepokal 2009

Det er efterhånden mange år siden, at vi fik overtalt Birgit, som er revisor af uddannelse, til at være med i vores bestyrelse.

Birgit kom i bestyrelsen i januar 2000 og hun har dygtigt varetaget kassererjobbet siden. Det er et kæmpearbejde at holde styr på 900 svømmere og godt 100 instruktører, men på grund af hendes professionelle indgangsvinkel til jobbet er intet overladt til tilfældighederne. 
I sæsonen passer hun hver aften vores indmeldelses telefon så hun har stort set aldrig fred.

2010
Helle, Pia og Arne startede på eget initiativ begyndertræning op i Løb & Motion i 2008 efter princippet “Go to run” (man skal kunne gå før man kan løbe). 

Løb & Motion havde i årevis forsøgt sig med en form for begyndertræning med begrænset succes, men med det nye koncept og med tre entusiastiske ledere var succes’en i den grad hjemme! 

Løb og Motion har i løbet af to år fordoblet antallet af medlemmer. Lige efter påske startede et nyt hold op med 68 begyndere! Og igen med Helle, Pia og Arne ved roret.

2011

Carsten Georgsen er en af de ildsjæle, der er uundværlige i en idrætsforening. Carsten har gennem mange år været en utrættelig arbejdskraft både i håndboldafdelingens bestyrelse og aktivitetsudvalg. Han har med sine mange ideer været med til tænke nye tanker og finde nye veje for håndboldafdelingen. Efter han forlod bestyrelsen efter sidste sæson er Carsten fortsat med sit kæmpe arbejde i Aktivitetsudvalget. Carsten drives af sin kærlighed til håndbolden og hans store ønske om at børn og unge i Hammel skal have optimale betingelser at dyrke idræt på. Samtidig har han til samtlige hjemmekampe været fast inventar til seniorernes 1. holds kampe, hvor han sidder ved dommerbordet og er med til at skabe den fantastiske stemning, der altid er til vores hjemmekampe. Et arbejde som både egne hold, trænere og ledere samt udehold og alle tilskuerne nyder godt af.

Carsten har i Aktivitetsudvalget benyttet sit kæmpe netværk til utrætteligt at finde nye samarbejdspartnere til HGF, der samtidig kan skaffe midler til klubben, hvilket er vigtigt i disse økonomisk trængte tider. Samtidig har han på fornemste vis etableret et meget velfungerende forældre og bedsteforældrenetværk, der træder til, når der er brug for en hånd til forskellige arrangementer. Svendestykket var da Carsten næsten ene mand skaffede mere end 200 hjælpere til at samle skrald til Skive Beachparty. Et arbejde, der gav et ikke uvæsentligt kontant afkast.

Carsten er en type, der bliver lagt mærke til i en forening. Han har sine meninger og påvirker udviklingen. Nogle gange er man enig med ham andre er man ikke, men man kan være sikker på, at hans holdninger og meninger har et bestemt formål – optimering af forholdene i vores forening.

Dette og hans fantastiske arbejde fortjener stor anerkendelse.

2012

Magnus er 46 år – bosiddende i Hammel med familie, kone og 2 børn, som alle er aktive i
gymnastikforeningen. Alle er både aktive gymnaster samt instruktører. Desuden har
Magnus siddet i bestyrelsen de sidste 2 år. Så selvom det reelt er Magnus vi indstiller til
pokalen, fortjener hele familien en stor anerkendelse.
Magnus er aktiv gymnast på Motionsmix. og p.t. hjælpetræner på Juniorspring og Åben
Spring. I bestyrelsen varetager han bl.a. jobbet med indkøb og reparation af afdelingens
redskaber.
Han er et kæmpe aktiv for gymnastikafdelingen. Altid i godt humør og altid parat til at tage
en opgave – om ikke andet, kan han i hvert fald altid overtales til det  Uden sådan en
ildsjæl, er der svært at køre en stor afdeling som gymnastik.
Er altid god til at komme med nye konstruktive initiativer og input til afdelingen, uanset om
der er tale om forbedringer for børne- eller voksenhold. Hans glæde og gåpåmod, smitter
af på alle i og uden for bestyrelsen. Kort sagt, en mand som er svær at undvære!
Håber I vil give Magnus den anerkendelse han fortjener.
Med venlig hilsen
HGF Gymnastik – Bestyrelsen

2013

Fodboldbestyrelsen har valgt at indstille Emil Pedersen til Gunnar Christensen’s 
vandrepokal for sin store indsats i fodboldafdelingen.
Emil har været træner i klubben i rigtige mange år. Han startede samtidig med at hans 
ældste søn, som nu er 20 år, fik fodbold støvler på første gang. 
Han træner nu klubbens U19 drenge og det er ikke mindst Emils fortjeneste at vi kan 
mønstre dette hold. Hans rolig og positive tilgang, er noget de unge mennesker sætter pris 
på, og derfor stadig vælger at komme til træning, selv om der er meget andet der optager 
deres tilværelse.
Emil har været aktiv leder på mange af klubbens udlandsture og stævner.
Fodboldafdelingen går aldrig forgæves til Emil, hvis der er behov for hjælp. 
Udover fodboldafdelingen, får også håndafdelingen stor hjælp af Emil, her har Emil også 
været træner i mange år. 
Det er således en meget dygtig og afholdt træner fodboldafdelingen har valgt at indstille 
som modtager af årets Gunnar Christensen vandrepokal 2013. 
HGF Fodboldbestyrelse

2014

Lisbeth har gennem mange år været træner for springpiger 8-11 år. Lisbeths engagement og smittende humør har gjort at der altid er rift om pladserne på holdet, men også rift om at blive hjælpetræner. 

Lisbeths store gymnastikforståelse smitter af på træningen, der indebærer såvel spring som rytme, men især er det også vigtigt for Lisbeth, at man også lærer at gå som en gymnast og at opvarmning er en vigtig del af gymnastikken.

Lisbeth har dog erkendt at kroppen ikke altid lever op til ambitionerne, og må derfor stoppe som træner på springholdet. Men hun forsvinder ikke fra trænerteamet i HGF. 

Netop nu tager hun en uddannelse som pilatesinstruktør, og vi kan derfor byde hende velkommen som pilatestræner i sæsonen 2014/15. Det er en stor gevinst for gymnastik foreningen, og da vi så også indenfor pilates har manglet instruktører, så går alt jo op i en højere enhed.

Gymnastikken har altid præget Lisbeth´s liv, og vi kan derfor også takke Lisbeth (og hendes mand Erik) for at to af deres piger er trænere i foreningen i dag.

Foreningen har brug for instruktører med Lisbeths engagement, og vi er glade for at hun er en del af vort fællesskab forhåbentlig i mange år fremover. Vi anbefaler derfor at Lisbeth Lindholm modtager dette års Vandrepokal.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen HGF Gymnastik

2015

Lasse Møller har gennem en årrække været hjælpetræner på springdrenge 8-11 år, og deltaget aktivt og engageret. Ikke bare til den almindelige træning, men også når holdet har været på weekend ture og til opvisninger i Århus. 

Lasse har udviklet sig meget som træner, og deltager nu som en vigtig del af trænerteamet på vores dygtige juniorhold, hvor hans altid gode humør og evne til at vejlede gymnaster er et stort plus.

Samtidig har han haft overskud til at starte et helt nyt hold op med crossfit træning. Her kommer hans store erfaring som aktiv crossfit udøver, ham og hele holdet til gode. 

Han formår at tilpasse øvelserne til deltagernes evner, hvilket kan være meget varierende. Hans store tålmodighed fra springdrengene har deltagerne også gavn af, da han altid forklarer formålet med øvelserne og kommer med konstruktive rettelser. 

Når holdene (junior- og springdrenge) har ekstra træninger i weekender er det ofte Lasse der har bagt kage, og han er en sikker deltager. 

Ved planlægning af afslutningsfester er det næsten sikkert at Lasse er en af deltagerne, og han er garant for at selv planlægningen er en fest. 

Vi er glade for at Lasse Møller har lysten og viljen til at være aktiv i gymnastikafdelingen, og håber han forbliver aktiv i mange år fremover. Vi anbefaler derfor at Lasse Møller modtager dette års vandrepokal. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen HGF Gymnastik

2016

Fodboldbestyrelsen har valgt at indstille Kasper Krüger til HGF`s Gunnar Christensen`s vandrepokal for sin fremragende indsats i Hammel GF`S Fodbold afdelingen.

Kasper har haft sine drenge år som fodbold-spiller i Hammel GF og nu er han med som leder og som medlem af fodbold bestyrelsen.

Kasper er træner og holdleder på 2 drenge hold, han er en fremragende træner, han vil det bedste for hans spillere, samt gerne dele ud af hans egne erfaringer som fodboldspiller og hans træner uddannelse via DBU.

Ud over dette, er Kasper også, at finde på Fodboldskolen i Hammel som Fodboldskole leder, samt han er også med på kunstgræs-banen, hvor han trækker et stort læs, frivillig under Hammel Hestemarked, Facebook koordinator, klubmodul ansvarlig, Open Air & Rock i Teltet koordinator, samt mange andre opgaver i Hammel GF Fodbold.

Kasper er et stort aktiv for Hammel GF Fodbold, sådan en som Kasper, findes der ikke mange af i dag, så Hammel GF Fodbold er super glade for, at vi har sådan en person, som gerne vil det bedste for klubben og alle de unge spillere i Hammel GF Fodbold.

Håber, at Kasper er med i fodbold i mange år fremover.

Det er således en meget dygtig leder og populær træner, Kasper Kruger, som fodboldafdelingen har valgt at indstille som modtager af årets HGF`s Gunnar Christensen`s 2016.

På vegne af Hammel GF Fodbold bestyrelse.

2017

Har du sagt A må du også sige B.

Gennem de sidste mange år, har der været et fast makkerpar på håndbold afdelingens ældste drenge årgange.

De har formidlet et samarbejde årgangene imellem, der er utrolig værdifuldt og som har været med til at fastholde mange spillere i klubben,
De står også bag rigtig mange sjove, spændende og fantastiske initiativer.

De 2 herrer har et samarbejde der helt klart har medvirket til, at klubbens bedste Herrehold i foregående sæson er rykket op i 3. division, så Hammel GF for første gang i historien har et hold i 3. division i herre og damer.

Har man A må man også sige B,
Eller rettere har man sagt T må man også sige K.

Torben & Karsten Korsgaard.

2018

Steen Brøndum har været 2.holds træner i alle de år jeg har spillet seniorfodbold i Hamme GF( 6år).
Når man kommer op som ungdomsspiller og skal starte som senior i HGF fodbold, kan det ofte være en overvældende proces.
Steen Brøndum er her en vigtig brik som træner for 2. holdet, Steen Brøndum laver nogle fede træningspas og er generelt rigtig ambitiøs på sine hold og spilleres vegne. 

Derudover er Steen Brøndum god til at snakke med alle spillere og bidrager dermed til, at vi kan være stolte af det fællesskab vi har Hammel GF Fodbold.

Steen Brøndum bidrager selv til fællesskabet med sit altid gode humør, men derudover er han en vigtig brik for de nye ungdomsspiller. Steen Brøndum formår at give dem den tryghed, der gør, at alle spillere i Hammel GF senior herrer føler sig veltilpas i vores stærke fællesskab. 

Senior herrer er meget glade for Steen Brøndums arbejde som træner og håber han bliver ved mange år endnu.

Det skal hertil nævnes at Steen Brøndum har været medlem af klubben siden han var 5 år. Dvs. siden 1982 (kun 35 år) og på trods af, at han er bosat i Silkeborg, vælger han stadig at træne og spille i Hammel GF.

Oversigt (CV) over personens virke i Hammel GF: 

2. holds træner HGF Senior herrer

2019

Birte Laursen fra Hammel GF Svømmeafdeling fik Gunnar Christensens Vandrepokal.
Birte Laursen er uddannet lærer og gymnastiklærer.
Hun fortjener pris, fordi hun er som en ”vitaminindsprøjtning”,
man bliver glad i låget når man er sammen med hende og ikke mindst når man bliver undervist af hende.

2021

Gert Rewitz.

Han har været en del af Hammel GF i mange år. Han er dog ikke altid så synlig, men en der trækker i en masse tråde i baglandet.

I de senere år har han været en uvurderlig hjælper til Hestemarked. Han har med sikker hånd fået udviklet kræmmerpladsen med flere og flere kræmmere, i en tid hvor andre markeder oplever nedgang og tilmed lukninger.

Han aflægger alle kræmmer et visit hvert år på marked, og de bliver informeret flittigt via mail og svarer de ikke, får de tilmed en opringning.

Han laver små markedsanalyser for derved at optimere markedet år efter år. Havde det ikke været for Corona havde hal 4 tilmed været fyldt af retro-guld, ting og sager, men det må I have til gode til 2022.

Han har stået for hjemmeside, været fotograf, sat bannere op, ja ingen opgave er han for fin til.

 

Hammel Hestemarked og derved Hammel GF skylder ham en stor tak.